et skjermbilde fra et digitalt kurs avholdt av Hanne Stenli

Dagskonferanse om lokale forhandlinger for tillitsvalgte i statlig sektor

Her kan du se dagskonferansen om lokale forhandlinger for tillitsvalgte i statlig sektor, holdt 2. september 2021. Dagskonferansen er ment å forberede tillitsvalgte til årets lokale forhandlinger.

Publisert: | Sist endret:

Dagskonferansen er delt i to sekvenser.

Dagskonferansen del 1 (varighet: 2 timer)

Del 1 tar for seg tariffoppgjøret 2021 - sentrale forhandlinger, erfaringer fra tidligere år, lokale forhandlinger, tallgrunnlag med mer

 
Dagskonferansen del 2 (varighet: 2 timer, 23 minutter)

Del 2 tar for seg forberedelser til, og gjennomføring av lokale forhandlinger i staten, herunder:

• Lønnsamtalen og lønnskrav
• Krav, innretning og strategi
• Forhandlinger – gjennomføring og avslutning