Torben Dyhr-Nilsen, fylkesleder i Rogaland i Samfunnsviterne, introduserer karrierekveld i Stavanger

faglig påfyll

Karrierekveld i Stavanger - muligheter i arbeidslivet

Vi inviterte spennende aktører fra næringslivet til karrierekveld om samfunnsviteres jobbmuligheter i Stavanger-regionen.

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsvitere i næringslivet i Stavanger-regionen

Varighet: 1 time og 43 minutter.

Hvilke muligheter finnes i Stavangerregionen? Vi inviterte til nettverkskveld på Radisson i Stavanger sentrum med spennende og aktuelle bedrifter.

(Opptaket er tekstet.)

Se andre karrierekvelder og frokostmøter vi har holdt

Et fragmentert datagenerert digitalt ansikt

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.