Torben Dyhr-Nilsen, fylkesleder i Rogaland i Samfunnsviterne, introduserer karrierekveld i Stavanger

faglig påfyll

Karrierekveld i Stavanger - muligheter i arbeidslivet

Vi inviterte spennende aktører fra næringslivet til karrierekveld om samfunnsviteres jobbmuligheter i Stavanger-regionen.

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsvitere i næringslivet i Stavanger-regionen

Varighet: 1 time og 43 minutter.

Hvilke muligheter finnes i Stavangerregionen? Vi inviterte til nettverkskveld på Radisson i Stavanger sentrum med spennende og aktuelle bedrifter.

(Opptaket er tekstet.)

Se andre karrierekvelder og frokostmøter vi har holdt

Kun for medlemmer
Et fragmentert datagenerert digitalt ansikt

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.