Ni kurs fra impaktor

Kurs om personlig utvikling, ledelse og medarbeiderskap

Som medlem i Samfunnsviterne får du tilgang til ni kurs i regi av vår samarbeidspartner Impaktor. Kursene tar for seg alt fra kartlegging av kompetansen og karrieren din, til livslang læring og ledelse. Målet er å inspirere og hjelpe deg som arbeidstaker, leder eller tillitsvalgt til ta de gode valgene i arbeidslivet.

Tastatur, kaffekopp og post it lapper.

Om kursholderne fra Impaktor

Erlend Osborg Gitsø har 17 års erfaring som leder og konsulent, har en solid prosesskompetanse både i kartleggingsfase, mobiliseringsfase og gjennomføringsfase. Erlend har en lang erfaring i å bistå ledergrupper i deres utvikling, samt designe og gjennomføre lederutviklingsprogrammer i ulike organisasjoner. 

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat, og har en etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved Universitetet i Oslo. John Fredrik har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap.

Erlend Osborg Gitsø og John-Fredrik Alfsen smiler til kamera
Dyktige kursholdere. Fra venstre: Erlend Osborg Gitsø og Jon Fredrik Alfsen. Foto: Impaktor
En kvinne skriver på en laptop. Kaffekoppen står klar.

Livslang læring

I dette kurset går vi gjennom syv nøkkelelementer i livslang læring, og utfordrer deg, gjennom enkle verktøy, til å reflektere over hvordan du skal lage din egen plan for livslang læring.

En hånd holder en kaffekopp ved siden av en laptop

Aktivt medarbeiderskap og omstillingskompetanse

I dette kurset får du økte kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å ta et aktivt medarbeiderskap - og får innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser.

En kvinne skriver på en laptop med en kaffekopp ved siden av seg

Individuell karriere- og kompetansebevisstgjøring

I dette kurset vil du kunne laste ned og få en gjennomgang av til sammen 16 ulike verktøy og metoder for bevisstgjøring og refleksjon knyttet til individuell karriere- og kompetansebevisstgjøring.

En kvinne holder en kaffekopp mens hun ser på en laptop

Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

Hvordan planlegger du karrieren når du har passert 50 år? Få påfyll og inspirasjon til å ta aktive valg i din egen jobb og utvikling.

En mann skriver på en notatblokk foran en laptop

Mål, mening og motivasjon

Hva motiveres du av? Hva er dine styrker, verdier og mål? Få verktøyene til å kartlegge, forstå og lykkes med din motivasjon og dine mål.

En kvinne skriver i en notatbok. Kaffekoppen og nettbrettet ligger klart.

Nettverket og det uformelle markedet

Her kan du lære mer om nettverksbygging, hvordan bygge nettverk som tillitsvalgt, om koblingen mellom nettverk og arbeidsmarkedet med mer.