Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne og mann sitter ved siden av hverandre og ser på regninger. Mannen bruker kalkulator.
Det er viktig å ta høyde for både pensjon, utgifter og sykdom når du skal regne ut hvilken lønn du bør ha som frilanser.  
Placeholder: ArticlePage : Article Header

egen virksomhet

Frilanser? Slik regner du ut hvilken lønn du skal ha

Å skulle beregne din egen lønn som frilanser trenger ikke være vanskelig, men det er en del ting du må å være oppmerksom på. Innbakt i timelønnen må du nemlig legge en del kostnader som ansatte arbeidstakere har i sine ordinære arbeidsavtaler.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

1. Først velger du ønsket årslønn

Her bør du velge en årslønn som gjenspeiler utdanningsnivået, kompetanse og praksis tilsvarende det du ville ha som ansatt, før skatt, men etter dine driftskostnader.

2. Deretter må du legge til sosiale kostnader

Disse skal dekke tjenestepensjon og eventuell sykelønnsforsikring, uføreforsikring og yrkesskadeforsikring.

Ved sykdom får frilansere og selvstendig næringsdrivende sykepenger først etter 16 dager, når den arbeidsgiverbetalte perioden utløper. Begge grupper kan få tilleggsforsikring for utvidede sykepengerettigheter og sykepenger fra første dag. Oversikt over de ulike satsene finner du på nav.no.

3. Etter det legger du til årlige driftsutgifter

Dette kan være kontorleie, reiseutgifter, utstyr, regnskapsføring, forsikring, nettleie, domener, utgifter til patentbeskyttelse, markedsføring, utvikling av virksomheten, etc.

Her er det viktig å få lage en så god oversikt som mulig som gjenspeiler de reelle utgiftene. Husk også kostnader til kurs, sertifiseringer og nødvendig etter- og videreutdanning.

Ønsket lønn + sosiale kostnader + driftsutgifter = nødvendig årsinntekt.

4. Så lager du en oversikt over fakturerbare timer

Mens en ansatt får betalt hver time, hver uke hele året (feriepenger inkludert) av arbeidsgiver, får en frilanser bare betalt for arbeidet hun/han kan fakturere.

Når du er på kurs, har ferie, feirer 17. mai og andre bevegelige helligdager, tjener du normalt ikke penger som frilanser. Det samme gjelder ved sykdom; selv om du har en sykeforsikring med full dekning, har du likevel løpende driftskostnader som ikke dekkes. Det samme gjelder om du må være hjemme med syke barn.

Du må derfor lage en oversikt over antall dager du reelt sett ikke kan fakturere. Det er også viktig å registrere ferie her, da du som frilanser selv må dekke inn egne feriepenger. Et vanlig arbeidsår har 1850 timer, og du må beregne hvor mange fakturerbare timer du har i løpet av ett år.

Et "vanlig" arbeidsår - sykdom, ferie, etterutdanning, administrasjonskostnader. osv. = fakturerbare timer.

Ta utgangspunkt i ønsket årslønn. Legg til sosiale kostnader og driftsutgifter. Summen deles på fakturerbare timer og du har beregnet hvilken timepris som er nødvendig for å dekke årslønn og utgifter.

Nødvendig årsinntekt - fakturerbare timer = timepris.

Prøv timepriskalkulatoren

Timespriskalkulatoren er et verktøy for konsulenter, frilansere og andre næringsdrivende som baserer arbeidet sitt på timer.

Kalkulatoren beregner hva du må ha i timen for at du skal sitte igjen med ønsket lønn og profitt, etter at utgifter og dødtid er trukket fra. 

Test timespriskalkulatoren på denne nettsiden.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Mann sitter i en seng. PC på fanget. Han ser litt spent ut mens han åpner PCen forsiktig.

Hjelp! Jeg vil jobbe frilans!

Mange velger å jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende, fordi de ønsker mer frihet. Men det har sine skyggesider.

Et skrivebord fullt av papirer,bøker, notater og en pc.

Hvilken selskapsform bør jeg velge?

Vurderer du å starte egen virksomhet og lurer på hvilken selskapsform du bør velge? Her kan du lese om de mest praktiske selskapsformer som finnes og deres fordeler og ulemper.