Placeholder: ArticlePage : Article Top
Mann sitter i en seng. PC på fanget. Han ser litt spent ut mens han åpner PCen forsiktig.
Ikke glem dine sosiale rettigheter når du jobber som frilanser. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

karriereveiledning. egen virksomhet

Hjelp! Jeg vil jobbe frilans!

Mange velger å jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende, fordi de ønsker mer frihet. Men det har sine skyggesider.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Å jobbe som frilanser og selvstendig næringsdrivende kan gi deg en friere, mer selvstendig og fleksibel arbeidsdag. 

Men det har også en skyggeside: de sosiale rettighetene dine. 

Som frilanser og selvstendig næringsdrivende har du nemlig færre sosiale rettigheter enn om du hadde vært en fast ansatt et sted.

I tillegg innebærer det mer ansvar og at du selv følger med på oppgaver arbeidsgiveren din ellers ville gjort for deg.

Så om du vurderer å starte noe eget, er det derfor viktig at du kjenner til disse områdene og rettighetene og hva du vil miste.   

Hva er forskjellen mellom en frilanser og en selvstendig næringsdrivende? 

Først litt forenklede begrepsavklaringer.  

En frilanser er en ikke-ansatt som mottar lønn fra oppdrag, men her er det oppdragsgiveren som må forskuddstrekke skatt og betale arbeideravgift til staten. 

Frilanseren leverer skattemeldingen sin til arbeidstaker, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker, men har ikke krav på feriepenger. 

Typiske yrker for en frilanser kan være: journalist, skuespiller, fotograf, musiker, oversettere og konsulenter.  

En selvstendig næringsdrivende er registrert i Brønnøysundregistrene og driver for eksempel et enkeltmannsforetak (ENK).  

Som selvstendig næringsdrivende får du ikke lønn fra oppdragsgiveren, men må fakturere de for oppdraget. 

Du må også sette av penger til skatt, avgifter og feriepenger selv. 

Typiske yrker for en selvstendig næringsdrivende kan være: helse- og sosialtjenester, jordbruk, skog og fiske, forretningsvirksomhet innen tjenester og eiendomsdrift. 

Les også: Hvilken selskapsform bør jeg velge?  

Her kommer en liten oversikt over ting du bør tenke på før du eventuelt kaster deg ut i tilværelsen. 

Du er ikke helt fri 

Valget mellom å være ansatt og rollene som frilanser og selvstendig næringsdrivende har betydning for mer enn graden av frihet og selvstendighet i det daglige arbeidet ditt.

Det er fordi arbeidslivet i dag er bygget rundt at den enkelte skal ha et arbeidsforhold.

En arbeidsgiver og arbeidstaker har fordelt enkelte oppgaver mellom seg. Når du som frilanser tar på deg begge rollene, må du sørge for ditt eget beste i arbeidslivet, selv.

Det kan være mye å sette seg inn i starten, men når du har gjort de samme oppgavene et par ganger, går mye av seg selv.  

Sykepenger tar lenger tid

Frilansere blir også syke, men det er andre regler for dem.

Er du fast ansatt et sted får du 100 % sykepenger fra første sykedag.

Er du frilanser må du vente til den 17. sykedagen før 100% sykepenger inntrer.

Er du selvstendig næringsdrivende får du kun 80% dekning fra 17. sykedag.  

For å løse dette og bedre dine rettigheter til sykepenger, kan du for eksempel tegne ulike forsikringer eller tilleggstrygd

På NAVs nettsider kan du se hvilke forsikringer NAV tilbyr til for eksempel frilansere og selvstendig næringsdrivende.  

Husk også at hva du får utbetalt i sykepenger vil være avhengig av hva du har tjent. For selvstendig næringsdrivende ser de på de tre siste årene, for frilansere de tre siste kalendermånedene før du ble syk.  

Les mer om sykepenger og vilkårene hos NAV.  

Du har unntaksvis rett på feriepenger 

Som fast ansatt har du rett til feriepenger, og det er arbeidsgiveren din som skal sørge for at alt er på stell når ferien endelig kommer.  

Er du frilanser har du i utgangspunktet ikke rett til feriepenger (om ikke du har inngått en særskilt avtale om det).  

Selvstendige næringsdrivende har heller ikke krav på ferie eller feriepenger.  

Det betyr at du må sette av disse feriepengene selv og spare gjennom hele arbeidsåret. 

Ikke glem pensjonen din

En stor utfordring for frilansere og selvstendig næringsdrivende er pensjonsrettighetene, og da særlig tjenestepensjon.  

Er du fast ansatt et sted tas pensjonen automatisk med i arbeidsgiverens tjenestepensjonsordning. 

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende må du tegne din egen pensjonsordning, og føre innskuddet som fradrag i selvangivelsen.  

Mange går på en smell her, så sørg for at du sparer til egen pensjon fra første krone, og gjerne også inngår private pensjonsavtaler. 

Hva om jeg blir skadet på oppdrag? 

Som frilanser og selvstendig næringsdrivende kan du ikke kreve å få yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring av oppdragsgiverne dine. 

Ønsker du å ha en slik trygghet hvis noe skulle skje, tegner du en yrkesskadeforsikring hos et privat forsikringsselskap og søker om en «frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade» hos NAV.

Trenger du dagpenger? 

Dagpenger er en ytelse som delvis skal kompensere for redusert inntekt om du blir syk, permittert eller arbeidsledig. 

Er du fast ansatt får du automatisk krav på dagpenger ved fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %. 

Det samme gjelder for frilansere. Men i perioder hvor du får mindre oppdrag, kan det likevel være vanskelig å få innvilget dagpenger, og beregnet dagpenger, fordi det stilles spørsmål om du har gjort nok for å få oppdrag.  

Et tips da er å dokumentere eller ha en mappe på PC-en din som viser at du har forsøkt å få oppdrag. Dette kan du vise til om det stilles spørsmål om du har gjort nok for å få oppdrag.  

Er du selvstendig næringsdrivende, opparbeider du ikke rett til dagpenger av det du tjener. Men har du vært en arbeidstaker eller frilanser de siste tre årene, kan du ha rett til det. 

Les mer om reglene for dagpenger hos NAV. 

Du kan også søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du planlegger og etablerer virksomheten. 

Husk å ta med svakere sosiale rettigheter når du skal beregne lønnen din 

Når du som frilanser eller selvstendig næringsdrivende skal beregne honorarer eller fakturerer, må du ta høyde for de svakere sosiale rettighetene vi har nevnt over, og inkludere driftsutgifter.  

Les også: Slik beregner du lønnen din som frilanser  

Regnestykket blir da slik: 

Ønsket lønn + sosiale kostnader + driftsutgifter = nødvendig årsinntekt. 

Ta sjansen  

Samfunnsviterne mener at vårt sosiale rettighetssystem i for liten grad ivaretar de behovene som frilansere og selvstendig næringsdrivende har.  

Se de store forskjellene i rettigheter og plikter. 

Men selv om det er mye å sette seg inn i som frilanser, er det stadig mange som velger friheten, og velger å arbeide som frilanser.  

Ta sjansen og test det du og, kanskje du bare ønsker litt forandring for en periode i livet?

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom