Placeholder: ArticlePage : Article Top
Et skrivebord fullt av papirer,bøker, notater og en pc.
Hva er forskjellen på et AS og en ENK? Her får du en kjapp oversikt. Foto: Pexels.com
Placeholder: ArticlePage : Article Header

karriereveiledning. egen virksomet

Hvilken selskapsform bør jeg velge?

Vurderer du å starte egen virksomhet og lurer på hvilken selskapsform du bør velge? Her kan du lese om de mest praktiske selskapsformer som finnes og deres fordeler og ulemper.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Tekst: Niels-Christian Schelver Petersen, advokat i Advokatfirmaet Lippestad

Generelt er det vanskelig å si hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig for den enkelte.

Det blir alltid en avveining mellom risiko og inntjeningsmuligheter.

Men du bør tenke nøye gjennom hva du velger, for valget ditt vil få konsekvenser for både ansvarsforhold, risiko i virksomheten, skattespørsmål, og dine rettigheter og plikter til eieren eller eierne.

For å hjelpe deg et stykke på veien, gir vi deg nå en oversikt over de mest praktiske selskapsformene som finnes og deres fordeler og ulemper.

Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak (ENK) er en organisasjonsform hvor én person har ansvar for næringsvirksomheten. Personen driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt ut et personlig økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser i virksomheten.

Fordelene med ENK

 • Ingen krav til egenkapital ved etablering.
 • Færre formaliteter enn et AS å forholde seg til.
 • Den enkelte bestemmer alt i selskapet.

Ulempene med ENK

 • Personlig ansvar for gjeld og forpliktelser.
 • Overskuddet er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter, som f. eks. lønnsinntekter.

Det gis mye ytterligere informasjon om selskapsformen på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no

Aksjeselskap (AS)

I et aksjeselskap har ikke den enkelte deltager/eierne noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Den enkelte har kun ansvaret for egenkapitalen som er plassert i selskapet. Minste egenkapital i dag er kr 30.000 i innskudd. Denne typen organisering kan være et klokt valg der det skal drives virksomhet av en viss risiko.

Fordelene med et AS

 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra selskapet, kun selskapsskatt av overskudd.
 • Fleksibel organisering med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere under driften.

Ulempene med et AS

 • Flere formaliteter å forholde seg til enn i et ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak.
 • Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og for andre du ansetter.
 • Det er ulike satser for arbeidsgiveravgift etter hvor i Norge du bor. Se oversikt hos skatteetaten.no.

Også denne selskapsformen finnes det ytterligere informasjon om på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

I et ansvarlig selskap har to eller flere eiere, samlet eller hver for seg, ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:

ANS

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan med andre ord kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

DA

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan ikke kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Fordelene med et ansvarlig selskap

 • Ingen krav til egenkapital.
 • Færre formaliteter enn et AS å forholde seg til.
 • Kan ta løpende uttak av midler fra selskapet.
 • Trenger ikke revisor før omsetningen overstiger 5 MNOK eller det er fem eller flere deltakere. Det finnes imidlertid endel unntak fra dette. 

Ulempene med et ansvarlig selskap

 • Personlig ansvar for gjeld
 • Overskuddet skal beskattes med 28%. Eventuell arbeidsgodtgjørelse vil redusere overskuddsberegningen.
 • Kan være tungvint med ny kapital og nye eiere

Også disse selskapsformer finnes det ytterligere informasjon om på nettsidene skatteetaten.no og på altinn.no.

Har du spørsmål om opprettelse av et selskap tar du kontakt med Advokatfirmaet Lippestad.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Kvinne og mann sitter ved siden av hverandre og ser på regninger. Mannen bruker kalkulator.

Frilanser? Slik regner du ut hvilken lønn du skal ha

Å skulle beregne din egen lønn som frilanser trenger ikke være vanskelig, men det er en del ting du må å være oppmerksom på. Innbakt i timelønnen må du nemlig legge en del kostnader som ansatte arbeidstakere har i sine ordinære arbeidsavtaler.

Mann sitter i en seng. PC på fanget. Han ser litt spent ut mens han åpner PCen forsiktig.

Hjelp! Jeg vil jobbe frilans!

Mange velger å jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende, fordi de ønsker mer frihet. Men det har sine skyggesider.