Placeholder: ArticlePage : Article Top
Tre hender holder en liten plante med røtter
Å jobbe med bærekraft handler om mye mer enn bare miljø. Se noen av dine muligheter under. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Bli bedre kjent Med arbeidsmarkedet

Dette kan du jobbe med innen bærekraft

Ønsker du å bidra til endring? Har du god innsikt i internasjonale forhold og menneskelig atferd? Da kan en jobb innen bærekraft være akkurat noe for deg!

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Å jobbe med bærekraft er viktig for alle bedrifter. Dette handler blant annet om konkurransekraft og omdømme, ettersom kravene fra kunder og myndigheter er økende, men for mange er det også et helt reelt ønske om å være med å løse utfordringer knyttet til klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Arbeidsgivere innen bærekraft ser etter folk som har kunnskap om:

 • Internasjonal og offentlig politikk og beslutningsprosesser.
 • Internasjonal kriminalitet og hvitvasking.
 • Mobilitet, sosial ulikhet og inkludering.
 • Migrasjon, menneskerettigheter og utviklingsarbeid.
 • Evne til å få øye på og å håndtere etiske utfordringer i organisasjonen.
 • Hvordan enkeltmennesker og grupper handler ut fra verdier, kultur og sosiale forhold.

Et genuint engasjement for bærekraft er, og bør, være utgangspunktet for å jobbe innen feltet. I tillegg er det et par andre kunnskaper og ferdigheter som kommer godt med...

Hva krever det av deg å jobbe med bærekraft?

 • Samfunnsforståelse.
 • Forståelse av individ- og gruppeadferd.
 • Forståelse for styresmakter.
 • Analytiske ferdigheter.

I mange tilfeller vil det også lønne seg med en kommersiell teft, da det er viktig å forstå “businessiden” av bedriften for å bli hørt og få gjennomslag i viktige prosesser.

Hva slags fag er relevante innen bærekraft?

Med kompetansebehov innen både politikk, internasjonale forhold, menneskerettinger, individ- og gruppeatferd, vil de fleste samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag være relevante innen bærekraft.

Fag hvor man ser en åpenbar kobling mot etterspurte kunnskaper og ferdigheter innen bærekraft er for eksempel:

 • Statsvitenskap.
 • Sosiologi.
 • Samfunnsgeografi.
 • Sosialantropologi.
 • Språk og områdestudier.
 • Samfunnsplanlegging.
 • Medievitenskap.
 • Psykologi.
 • Filosofi.
 • Kriminologi.

Men dette er på ingen måte en utfyllende liste.

Bedriftene etterspør konkret samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse innen bærekraft, men er ikke alltid like godt kjent med hvilken kompetanse de ulike utdanningene gir.

Derfor er det du som må overbevise arbeidsgiver om at du har de kunnskapene og ferdighetene de behøver for å få løst sine bærekraftsmål.

Les mer om hvordan du oversetter kompetansen din her.

Hva slags stillinger er aktuelle innen bærekraft?

Selv om stadig flere arbeidsgivere oppretter egne stillinger for bedriftens bærekraftsarbeid, skjuler mange bærekraftsjobber seg under generelle stillingsbetegnelser som prosjektleder, rådgiver og fagansvarlig – med eller uten “bærekraft” nevnt i tittelen. Særlig innenfor HR og kommunikasjon finner man arbeidsoppgaver knyttet til bedriftens bærekraftsarbeid, så det kan være verdt å ta en ekstra titt på stillingsutlysninger innen disse fagområdene.

Som samfunnsviter eller humanist innenfor bærekraft kan du for eksempel jobbe som:

 • Prosjektleder.
 • Fagansvarlig.
 • Rådgiver.
 • Miljørådgiver.
 • Arealplanlegger.
 • Bærekraftsansvarlig.
 • Analytiker.

Du kan jobbe med:

 • Stedsutvikling.
 • Samfunnsansvar.
 • Employer Branding.
 • Kommunikasjon.
 • HR.
 • Forbedringsprosesser.
 • Innovasjon.

Det er ikke nødvendigvis sånn at du må søke nye jobber om du ønsker å jobbe med bærekraft.

Ettersom dette er et tema som har økende fokus i alle virksomheter, kan det være lurt å utforske mulighetene der du allerede er. Har du klare tanker om hvordan du kan bidra til å gjøre din arbeidsplass (enda) bedre på bærekraft, er dette et ypperlig tema å ta opp på medarbeidersamtalen.

Søkeord du kan bruke for å finne de riktige stillingsannonsene

Det mest åpenbare er jo å søke på “bærekraft”, og her vil du definitivt få opp mange stillinger.

Andre stikkord som kan gi relevante treff i stillingsportaler er for eksempel:

 • Samfunnsansvar.
 • Employer Branding.
 • Klima.
 • Energi.
 • Miljø.
 • ESG (Environmental, Social and Governance).
 • Sustainability.

Hvilke arbeidsoppgaver kan man ha innen bærekraft?

Hva du gjør i jobben vil selvfølgelig avhenge av bedriften og dens oppdrag, type stilling og hvor i organisasjonen bærekraftsarbeidet er plassert (kommunikasjon, HR, ledelse/strategi), men aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser med hensyn til klima, miljø, geografi, infrastruktur, konflikter og grupper.
 • Samarbeid med eksterne fagmiljø, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 • Saksbehandling av politiske saker og kontakt med offentlige myndigheter på ulike nivåer i samarbeid med myndighetskontakt.
 • Utadrettet virksomhet som foredrag, kurs og seminarer.
 • Informasjonsarbeid eksternt og internt.
 • Koordinere, analysere og systematisere arbeid med rapportering.
 • Utvikle, implementere og følge opp bedriftens bærekraftstrategi.
 • Forutse og håndtere reaksjoner fra media, forbrukere, politikere og samfunnet.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Fire personer sitter i et møterom og den ene møtedeltakeren holder et VR-sett mot håret. Det er også et VR-sett og pc på bordet.

Teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!

En statsmann foran en forsamling journalister med fotoutstyr og holder frem et ark

Kommunikasjon og media

Trigges du av godt språk? Elsker du medier og god kommunikasjon? Er du kreativ og nyskapende? Da kan disse jobbene være aktuelle for deg.

En mann og en kvinne ler og slår knokene mot hverandre.

HR og administrasjon

Flink til å jobbe med mennesker? og tall Da kan kanskje en stilling i HR og administrasjon passe deg