Placeholder: ArticlePage : Article Top
En kvinne og mann smiler til hverandre og slår knokene mot hverandre.
Flink til å jobbe med mennesker? Da kan kanskje en stilling i HR passe deg. Foto: Shutterstock. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

bli bedre kjent på arbeidsmarkedet

Dette kan du jobbe med innen HR og administrasjon

Bli med å forme fremtidens arbeidsplass.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ønsker du å jobbe innen HR eller administrasjon er utsiktene for at du finner deg en jobb stor og karrieremulighetene dine mange.

Les videre for å bli litt bedre kjent med hva jobbene innebærer og krever av deg, og hvilke fag som kan være relevante hvor.

HR (human resources)

HR handler først og fremst om å ta vare på virksomhetens viktigste ressurs: menneskene.

Så er du glad i å jobbe med mennesker, miljø og kultur, og det å skape verdi på lang sikt er HR noe for deg.

Den moderne HR-rollen innebærer samtidig mye mer enn bare personalansvar og administrative driftsoppgaver.

HR har nå langt på vei blitt et tverrfaglig felt som trenger flere flinke fagfolk som jobber både operativt og strategisk med for eksempel:

 • Rekruttering og kompetanseutvikling.
 • Employer branding og omdømmebygging.
 • HRM (Human Resource Management).
 • HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet).
 • Organisasjonsutvikling og lederstøtte.
 • Personalsaker og lønnspolitikk.
 • Kommunikasjon – internt og eksternt.
 • Endrings – og omstillingsledelse.

Med så varierte arbeidsoppgaver, er det viktig at du har de personlige egenskapene som skal til for å gjøre en god innsats.

Hva krever HR av dine personlige egenskaper?

Først og fremst bør du være opptatt av hvordan mennesker er «satt sammen», og hvordan mennesker tenker og reagerer – både som individ og i grupper.

I tillegg bør du:

 • Ha svært gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper.
 • Være fleksibel, nøyaktig og løsningsorientert.
 • Evne å se helheten så vel som detaljer.
 • Være tillitsvekkende og en god relasjonsbygger.
 • Ha en god forretningsforståelse.
 • Være strukturert og analytisk anlagt med stor gjennomføringsevne.
 • Se mulighetene i mennesker, mangfold, inkludering og likeverd.
 • Være utadvendt, engasjert og opptatt av å få frem det beste i folk.

Hva slags fag er relevante innen HR?

Er du samfunnsviter har du inngående kunnskap om hvordan mennesker handler og utvikler seg i forhold til hverandre og sine omgivelser.

Noen fag peker seg derimot kanskje litt mer ut enn andre som ideelle kandidater:

 • Sosiologi.
 • Sosialantropologi.
 • Psykologi.
 • Kommunikasjon.
 • Språk og kulturstudier.
 • Pedagogikk.
 • Retorikk.
 • Filosofi og idéstudier.

Hva slags arbeidsoppgaver kan man få innen HR?

Nøyaktig hvilke arbeidsoppgaver du vil få, kommer an på hvor du jobber og rollen din.

Jobber du som HR-ansvarlig i et mindre selskap får du som regel et større ansvar og bredere arbeidsoppgaver enn de som jobber i et større selskap (og da gjerne spesialiseres innenfor faget).

Vi skal nå forsøke å beskrive noen av dem.

Rekruttering og kompetanseutvikling

En viktig del av arbeidsoppgavene innen HR er å jobbe med rekruttering og kompetanseutvikling.

Her skal du blant annet:

 • Finne de gode kandidatene til oppgaven.
 • Bidra til kursing og opplæring av ledere og de ansatte.
 • Lære andre å lære bort.
 • Utvikle og/eller kvalitetssikre gode systemer for opplæring og kompetanseheving i virksomheten.
 • Lage kampanjer og stillingsannonser.
 • Planlegge og delta på karrieredager.
 • Skape gode on– og offboardingsprosesser.
 • Jobbe med integrering og mangfold.

Employer branding og omdømmebygging

Kampen om talentene er hard i mange bransjer. Nå holder det ikke lenger å tilby spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

Du må tilby noe annet som skiller seg fra mengden, og posisjonere bedriften som en attraktiv arbeidsgiver.

Employer branding handler om nettopp dette: å tiltrekke og beholde de rette talentene, og bygge arbeidsgiveren som et attraktivt employer brand.

Som fag rommer altså employer branding mer enn bare rekruttering og kompetanseutvikling (selv om det er en del av oppgavene du tar på deg).

Du jobber for eksempel med å:

 • Strategisk bygge omdømmet av bedriften som arbeidsgiver.
 • Tenke helhetlig på hele bedriftens HR og rekrutteringsarbeid.
 • Tiltrekke, engasjere og beholde de beste talentene.
 • Analysere og kartlegge arbeidsmarkedet og arbeidsgiverens fremtidige behov for nye medarbeidere.
 • Skape et positivt arbeidsmiljø og en arbeidskultur gjennom anerkjennelse og tilhørighet, og en tillitsbasert ledelse.

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Får du ansvaret for å følge opp bedriftens HMS, får du en viktig rolle i å ivareta arbeidsplassen og de ansattes helse, miljø og sikkerhet – at alle har det bra og trygt på jobben.

Da jobber du for eksempel med å:

 • Videreutvikle, iverksette og koordinere foretakets HMS-systemer.
 • Gjennomføre og veilede i risikovurderinger.
 • Lede og delta i HMS-revisjoner.
 • Rapportere, analysere og følge opp avvik.
 • Lede og koordinere HMS-kurs og opplæring.

Organisasjonsutvikling og lederstøtte

 • Veilede, støtte og bistå ledere i oppfølging av medarbeidere og ved arbeidsgivers- og arbeidstakers spørsmål.
 • Legge til rette for, og sikre at rutiner og lederoppgaver etableres, utføres og følges opp.
 • Ivareta organisasjons- og kompetansestrategi.
 • Utarbeide, inngå og følge opp anskaffelser og rammeavtaler.

Personalsaker og lønnspolitikk

 • Lønn, arbeidsrett og miljø.
 • Tilrettelegge og følge opp tariffsaker, avtaler og lønnsforhandlinger.
 • Rådgivning og saksbehandling i personalsaker.
 • Følge opp virksomhetens personal- og lønnspolitikk.

Kommunikasjon - internt og eksternt

 • Identifisere ulike motivasjoner, verdier og interesser.
 • «Dekode» og forenkle kommunikasjonen mellom ledd i organisasjonen, ulike faggrupper og avdelinger i virksomheten.
 • Sikre god dialog og kommunikasjonsflyt mellom HR, ansatte og ledere.

Hvilke søkeord kan man bruke når man søker jobber innen HR?

Et kjapt søk med ordet HR alene i en stillingsportal, gir deg mange treff. HR-konsulent, HR-rådgiver og HR-sjef er kanskje de mest vanlige stillingene.

Men ønsker du å spisse søket litt, finnes det andre alternativer:

 • Talentutvikler.
 • Personalleder eller personalsjef.
 • HR- og lønnsmedarbeider.
 • HR- og organisasjonsrådgiver.
 • Hodejeger.
 • Rekrutteringsrådgiver.

Administrasjon

Det er ikke lett å skille HR fra rene administrasjons- og driftsoppgaver. De flyter gjerne litt over i hverandre.

Men vi gjør et forsøk.

Der HR kanskje er litt mer strategiske, er administrasjon og driftsoppgaver gjerne litt mer operative.

Vanlige arbeidsoppgaver for en drifts- og administrasjonsmedarbeider kan være:

 • Besvare epost og telefoner.
 • Håndtere post.
 • Service, kundebehandling og brukerstøtte.
 • Saksbehandling.
 • Økonomi- og regnskapsarbeid.
 • Prosjektarbeid.
 • Planlegge arrangementer, kurs og konferanser.
 • Registrere timelister, fakturaer og lignende.
 • Arkivering og statistikk.
 • Fakturering og bilagsføring.

Hva krever administrasjon av dine personlige egenskaper?

Først og fremst bør du være glad i tall og kontorarbeid.

I tillegg bør du:

 • Være serviceinnstilt og like deadliner.
 • Like å jobbe selvstendig og på tvers av avdelinger.
 • Ha gode språkkunnskaper.
 • Være strukturert, nøyaktig og ansvarsfull.
 • Ha gode datakunnskaper.
 • Kjenne til regelverk og forskrifter.

Hvilke søkeord kan man bruke når man søker jobber innen administrasjon?

Dette yrket har mange ulike stillingstitler.

Eksempler på stillingsbetegnelser er:

 • Kontorarbeider / kontormedarbeider.
 • Administrasjonsmedarbeider.
 • Sekretær / administrasjonssekretær.
 • Saksbehandler.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også