Placeholder: ArticlePage : Article Top
En statsmann foran en forsamling journalister med fotoutstyr og holder frem et ark
Skrive pressemeldinger eller stå bak kamera på en pressekonferanse? En jobb innen media og kommunikasjon kan gi deg mange muligheter. Foto: Shutterstock. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

bli bedre kjent på arbeidsmarkedet

Dette kan du jobbe med innen kommunikasjon og media

Trigges du av godt språk? Elsker du medier og god kommunikasjon? Er du kreativ og nyskapende? Da kan disse jobbene være aktuelle for deg.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Arbeidsgivere innen kommunikasjon og media ser etter folk som har kunnskap om:

 • Medienes rolle i samfunnet.
 • Det digitale økosystemet.
 • Hva et godt språk og gode brukeropplevelser innebærer.

Kommunikasjon og media henger samtidig ofte tett sammen med blant annet salg, markedsføring og reklame. Derfor bør du alltid ha en fot i begge når du nå blir bedre kjent med hva det krever av deg.

Hva krever kommunikasjon og media av deg?

Medielandskapet i dag er krevende, og arbeidsgivere etterspør ofte en bred og variert kompetanse. Les mellom linjene og se mer på egenskapene de er på jakt etter.

For noen egenskaper går ofte igjen og de kan være at du:

 • Har svært gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Er kreativ.
 • Har en forståelse for politikk og samfunn.
 • Evner å tenke kritisk.
 • Er dyktig på å bygge nettverk.
 • Har evnen til å påvirke og skape innflytelse.

I tillegg bør du være en dose nyskapende, strukturert, løsningsorientert, målrettet og tverrfaglig.

Hva slags fag er relevante innen kommunikasjon og media?

Siden media og kommunikasjon er et bredt begrep, er det ikke alltid like lett å spesifisere hvilke fag fra humaniora og samfunnsvitenskap som er ekstra aktuelle her.

Men vi skal prøve, og generelt kan vi si at det passer om du har studert eller studerer:

 • Medier og kommunikasjon (medievitenskap).
 • Kultur.
 • Økonomi.
 • Litteraturvitenskap.
 • Historie.
 • Retorikk og språklig kommunikasjon.
 • Religionshistorie.
 • Filosofi og idéstudier.
 • Teatervitenskap.
 • Pedagogikk.
 • Sosialantropologi.
 • Sosiologi.
 • Statsvitenskap.

Arbeidsgivere legger allikevel mest vekt på dine personlige egenskaper.

Så prøv å knytt hva du har lært til hvordan du har løst det gitt dine kvaliteter og hvorfor det er nyttig for arbeidsgiveren.

Under beskrivelsen av arbeidsoppgavene, kan du også se hvilke fag som egner seg.

Hva slags stillinger er aktuelle innen media og kommunikasjon?

Innen kommunikasjon og media blomstrer det av nye titler og begreper, og det gjerne på engelsk.

Det henger sammen med at selskapene blir internasjonale, men også at teknologien utvikler seg og skaper behov for mer spesialiserte roller.

I tillegg er det ofte ingen strenge skiller mellom stillingene.

For eksempel bør en kommunikasjonsrådgiver være en dyktig tekstforfatter, og vise versa.

Men stillinger er det flust av og innen fagområdet, kan du for eksempel jobbe som:

 • Kommunikasjonsrådgiver / kommunikasjonsmedarbeider.
 • Medierådgiver / digital medierådgiver.
 • Journalist.
 • Tekstforfatter.
 • Informasjonsrådgiver / PR-konsulent.
 • Innholdsprodusent.
 • Web manager / webredaktør.
 • Medieanalytiker.
 • Redaktør.
 • Språkkonsulent.
 • Videoprodusent.
 • Webdesigner.

Eller jobbe med:

 • Digital utvikling.
 • Medieinnhold.
 • Mediebruk.
 • Innholdsproduksjon.
 • Politisk og strategisk kommunikasjon.
 • Analyse.
 • Informasjonsformidling.
 • Medieinstitusjoner.
 • Kommunikasjon.
 • PR (public relations, som kallers informasjon – og samfunnskontakt på norsk).

Alternative søkeord du kan bruke for å finne de riktige stillingsannonsene

Søker du etter en stilling innen «media» eller «kommunikasjon», får du mange treff.

Da finnes det andre søkeord enn jobbene vi nevnte over som du kan bruke for å spisse søket ditt:

 • Informasjonsformidler.
 • Bransjekoordinator.
 • Media monitoring / medieovervåkning.
 • Markedskoordinator.
 • UX writer.
 • Manusforfatter.
 • Researcher.
 • Innholdsrådgiver.
 • Channel specialist.

Hvilke arbeidsoppgaver kan man ha innen kommunikasjon og media?

Hva en «webredaktør» faktisk gjør hver dag, varierer. Så i stedet skal vi se litt mer overordnet på oppgavene du tar på deg innen fagområdet.

Du kan for eksempel jobbe med:

Kommunikasjonsrådgivning

Her finner du kanskje de fleste av medlemmene våre innen fagområdet, men det å være en kommunikasjonsrådgiver innebærer så mangt.

I hovedtrekk skal du:

 • Planlegge og utarbeide kommunikasjonsstrategier.
 • Håndtere henvendelser fra media og publikum.
 • Identifisere, produsere og selge inn saker til media.
 • Bistå bedriften internt og ekstern i kommunikasjonsarbeid.
 • Jobbe strategisk med synlighet og omdømmebygging i digitale kanaler.
 • Måle, analysere og rapportere kommunikasjonsaktiviteter.
 • Utforme, produsere og forvalte innhold i ulike kanaler, inkludert de digitale.
 • Utvikle og drifte digitale kanaler.
 • Jobbe med merkevarebygging, språk og identitet.
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer.
 • Ferdigstille rapporter.
 • «Dekode» og forenkle kommunikasjonen mellom ledd i organisasjonen.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, statsvitenskap, litteraturvitenskap, språkfag, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon og filosofi.

Spisse budskap

Verden drukner i et hav av informasjon. Men om du er glad i å skape godt og relevant innhold, med et tydelig budskap, i et klart språk, er det å spisse budskap noe for deg.

Her vil du blant annet kunne:

 • «Oversette» vanskelig språk og fagtermer og tilpasse det til spesifikke målgrupper.
 • Forenkle vanskelig språk.
 • Gjøre kompleks informasjon tydelig og forståelig.
 • Jobbe med klarspråk.

Eksempler på relevante fag: Litteraturvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, pedagogikk, språkvitenskap og lingvistikk. 

Produsere innhold og tekster

«Content is king». Om du er innholdsprodusent, journalist, tekstforfatter eller kommunikasjonsrådgiver for den saks skyld, jobber du med å skape innhold som tiltrekker, overbeviser og påvirker.

Arbeidet kan gå ut på å:

 • Skrive kronikker, taler, notater, referater eller lignende med korte frister.
 • Produsere engasjerende innhold (tekst, bilder, lyd og video) til nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier og andre kanaler.
 • Lage videoer (fra idé til ferdig produkt, inkludert filming, redigering og teksting).
 • Produsere podcasts.
 • Sørge for at innholdet er brukervennlig.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, språkstudier, litteraturvitenskap.

Jobbe med sosiale medier

Ved siden av å være dreven på markedsføring i sosiale medier, kan du ha et overordnet ansvar for bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier.

Da jobber du for eksempel med å:

 • Gi råd om hvordan virksomheter kan bruke sosiale medier til å nå sine strategiske/forretningsmessige mål.
 • Være i dialog med publikum og ulike målgrupper.
 • Kartlegge hvilke sosiale medier som treffer de riktige målgruppene.
 • Utvikler digitale strategier og kanalstrategier.
 • Koordinere kommunikasjonen på tvers av kanaler og avdelinger / redaksjoner.
 • Jobbe strategisk med sosiale medier, basert på innsikt og analyse.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon, litteraturvitenskap. 

Analysere medier / overvåke medielandskapet

I et stadig mer komplekst og globalt medielandskap, blir det mer og mer viktig for en organisasjon å få oversikt over deres medieomtaler, omdømme og mulighetsrom.

Her kan noen av dine arbeidsoppgaver være å:

 • Raskt gjennomføre en god medieanalyse som sier noe om hvordan virksomheten blir oppfattet og hva den må gjøre for å endre eller forsterke dette bildet.
 • Overvåke og rapportere om nyhetsbildet.
 • Planlegge og implementere kommunikasjonsarbeid.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, språkstudier og litteraturvitenskap.

Jobbe med PR og informasjons – og samfunnskontakt

I motsetning til det beslektede emnet markedsføring, handler det her ikke om å selge noe.

Men strategien og målet er nok ganske likt: nemlig å skape oppmerksomhet og påvirke omgivelsene på en hensiktsmessig måte.

Arbeidsoppgavene kan her være å:

 • Skrive pressemeldinger og formilde informasjon internt og eksternt i media.
 • Bestille og foreta meningsmålinger, analysere funnene og formidle dette.
 • Organisere seminarer, underholdning, konkurranser og annet for å skape blest om bedriften eller organisasjonen.
 • Representere organisasjonen og avtale intervjuer med media.
 • Være til stede på forretnings- og sosiale arrangementer for å promotere virksomheten.
 • Gi ledere råd om hvordan deres politikk, programmer og praksis påvirker forholdet til allmennheten, og styre pressemeldinger og hvordan nyheter annonseres.
 • Opprettholde god kontakt med mediene.
 • Forvalte selskapets omdømme.
 • Ha kontakt med journalister.
 • Jobbe med kommunikasjon internt.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, språkstudier og litteraturvitenskap.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Tre personer sitter rundt et bord og ser på en fjerde person skrive på en tavle.

Salg, markedsføring og reklame

Elsker du å skape resultater og vekst? Er du nysgjerrig og kreativ? Trives du å jobbe med mennesker og tall? Da står du foran mange spennende jobbmuligheter.

Tre hender holder en plante med røtter.

Bærekraft

Ønsker du å bidra til endring? Har du god innsikt i internasjonale forhold og menneskelig atferd? Da kan en jobb innen bærekraft være akkurat noe for deg!

Fire personer sitter i et møterom og den ene møtedeltakeren holder et VR-sett mot håret. Det er også et VR-sett og pc på bordet.

Teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!