Placeholder: ArticlePage : Article Top
En kvinne skriver på et flipboard mens tre mennesker ser på
En jobb innen reklame, markedsføring og salg er både variert og spennende. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

bli bedre kjent på arbeidsmarkedet

Dette kan du jobbe med innen salg, markedsføring og reklame

Elsker du å skape resultater og vekst? Er du nysgjerrig og kreativ? Trives du å jobbe med mennesker og tall? Da står du foran mange spennende jobbmuligheter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Salg, markedsføring og reklame handler kort og godt om å skape verdi for virksomheten du jobber i og kundene deres.

Men rollen innen dette området blir mer og mer kompleks, og har et økende behov for noen kloke og kreative hoder som kobler:

 • psykologi og demografi,
 • innsikt og analyse,
 • bærekraft og innovasjon,
 • innhold og omdømme,
 • strategi og forretningsutvikling, og
 • økonomi og ledelse.

Salg, markedsføring og reklame henger samtidig tett sammen med blant annet kommunikasjon og media, så ta gjerne en titt på hva som kan vente deg der også.

Hva krever salg, markedsføring og reklame av deg?

I dagens digitale hverdag er det viktig å treffe rett målgruppe, med rett budskap, til rett tid, i den rette kanalen.

Det krever blant annet:

 • Innsikt og analyse.
 • Et strategisk hode.
 • Å forstå menneskelig atferd.
 • Kunnskap om teknologiske muligheter og medielandskapet.
 • Kreativitet.
 • Samarbeidsevne.
 • Evnen til å kommunisere godt.

I tillegg må du være nysgjerrig, engasjert, initiativrik og ønske å lære deg nye ting.

Hvilke fag er relevante innen salg, markedsføring og reklame?

Siden salg og markedsføring er såpass komplekse områder, er det vanskelig å peke ut noen helt spesifikke fag fra humaniora og samfunnsvitenskap som simpelthen roper «ah, du er en digital markedsfører!»

Men relevante fagbakgrunner kan for eksempel være:

 • Medier og kommunikasjon (medievitenskap).
 • Litteraturvitenskap.
 • Historie.
 • Retorikk og språklig kommunikasjon.
 • Religionshistorie.
 • Filosofi og idéstudier.
 • Teatervitenskap.
 • Pedagogikk.
 • Sosialantropologi.
 • Statsvitenskap.

Arbeidsgivere innen salg, markedsføring og reklame, legger likevel mest vekt på dine personlige egenskaper.

Så prøv å knytt hva du har lært til hvordan du har løst det gitt dine kvaliteter og hvorfor det er nyttig for arbeidsgiveren.

Under beskrivelsen av ulike arbeidsoppgaver du kan ha, kan du også se noen eksempler på relevante fag.

Hvilke stillinger er aktuelle innen salg, markedsføring og reklame?

Spesielt innen markedsføring er det mange nye begreper og titler som florerer, og det gjerne på engelsk.

Det henger nok sammen med hvor radikalt og fort utviklingen endrer seg med tanke på teknologi og muligheter.

Du kan for eksempel jobbe som:

 • Salgsrådgiver.
 • Account manager.
 • Key account manager.
 • Salgsdirektør.
 • Strategisk kundeansvarlig.
 • Digital markedsfører / digital marketing manager.
 • Innholdsmarkedsfører / content manager.
 • Markedsanalytiker.
 • Merkevarebygger.
 • Markedssjef / markedsansvarlig.
 • Tekstforfatter.
 • Sosiale medier-ansvarlig.
 • SEO-ekspert.
 • Marketing automation manager.

Eller jobbe med:

 • Digital utvikling.
 • Medieinnhold.
 • Mediebruk.
 • Innholdsproduksjon.
 • Politisk og strategisk kommunikasjon.
 • Analyse.
 • Informasjonsformidling.
 • Medieinstitusjoner.
 • Kommunikasjon.

Hvilke arbeidsoppgaver kan du få innen salg, markedsføring og reklame?

For å forsøke å beskrive de ulike arbeidsoppgavene feltet kan gi deg, skal vi se litt mer overordnet på det.

Intern og ekstern merkevarebygging

Kort fortalt handler merkevarebygging bygge sterke merkevarer, og bygge broer mellom strategi og uttrykk.

Innenfor merkevarebygging kan du blant annet:

 • Jobbe med merkevaren til selskapet.
 • Definere hva som kjennetegner virksomheten.
 • Formulere bedriftens verdier, oppdrag og visjoner, og forankre disse i alle ledd av organisasjonen.
 • Finne de gode historiene om virksomheten, og den beste måten å kommunisere disse til ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Eksempler på relevante fag: Litteraturvitenskap, historie, retorikk og språklig kommunikasjon, religionshistorie og filosofi- og idéstudier.

Markedsanalyse

En av analytikernes viktigste oppgaver er å gjennomføre analyseprosjekter av kunde- og markedsdata.

Her går noen av oppgavene ut på å:

 • Utarbeide markedsanalyser basert på kunnskap om hvordan mennesker, og grupper av mennesker, tenker og handler.
 • Gjennomføre kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser.
 • Innhente, analysere og omgjøre data, statistikk og innsikt.
 • Tydeliggjøre problemstillinger og formidle de på en relevant og pedagogisk måte.

Eksempler på relevante fag: Samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og medievitenskap.

Forbrukeratferd

Å analysere og skaffe seg innsikt i forbrukeratferd er en viktig del av markedsføring og salg.

Her handler det om å forstå forbrukernes tanker og handlinger når de søker, vurderer, kjøper og bruker produkter og tjenester.

Noen av arbeidsoppgavene kan være å:

 • Forutse hvordan mennesker vil respondere på et produkt eller en tjeneste.
 • Bidra med kunnskap om menneskelige handlingsmønstre, og hvordan mennesker tolker og forstår informasjon.
 • Vise veien til nye, bedre og mer bærekraftige løsninger.

Eksempler på relevante fag: Sosiologi, psykologi, sosialantropologi, pedagogikk og filosofi.

Salg

En salgsansvarlig, eller sales manager om du vil, forvalter gjerne salg i bedriften og forholdet deres til bestemte kunder eller markeder.

Her kan du:

 • Følge opp såkalte leads.
 • Jobbe med vekst for selskapet.
 • Utvide og pleie kundeporteføljer.
 • Bygge langsiktige relasjoner med kunder.
 • Overvåke og utvikle prisstrategier.
 • Gjennomføre salgsprosesser og forhandlinger.
 • Følge opp salgs-, kunde- og markedsaktiviteter.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, historie, retorikk og språklig kommunikasjon.

Planlegge og koordinere kampanjer

Som markedsfører eller markedssjef jobber du både strategisk og operativt.

Her er du et viktig bindeledd mellom utvikling, salg og kundene.

Oppgavene varierer stort, men generelt handler det om at du skal:

 • Planlegge og gjennomføre markedsplaner og kampanjer på tvers av alle flater.
 • Evaluere og måle hvordan tiltak skaper verdi.
 • Utforme budsjetter.
 • Samkjøre kanalvalg, kommunikasjon og målgrupper.
 • Utvikle markedsføringsmateriell.
 • Komme med innspill på hva som treffer målgruppen på bakgrunn av kunnskap om brukerne.
 • Forutse hvordan mennesker og grupper av mennesker med stor sannsynlighet kommer til å reagere på ulike budskap som organisasjonen sender.
 • Avklare hvilke historier som bør formidles og den beste måten å formidle disse på.
 • Planlegge og gjennomføre markedsarrangement.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, historie, retorikk og språklig kommunikasjon.

Markedsføring i sosiale medier

For å skille mellom et mer overordnet nivå av sosiale medier, hvor du for eksempel gir mer råd, holder kundekontakt og kartlegger hvilke medier som treffer hvilke målgrupper, [link til media og kommunikasjon], skal vi her snakke mer konkret om markedsføring i sosiale medier.

Da skal du blant annet:

 • Lage engasjerende og inspirerende innhold som treffer de riktige målgruppene.
 • Utvikle, gjennomføre og følge opp kampanjer i de ulike kanalene.
 • Bygge og forvalte selskapets tilstedeværelse og omdømme i sosiale medier.
 • Følge opp, rapporterer og evaluerer resultater og KPI-er (key performance indicators).
 • Drifte blogger.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon, litteraturvitenskap.

Optimalisere søk

Søkemotoroptimalisering (populært forkortet til SEO) foregår både på et teknisk og innholdsmessig nivå.

Her snakker vi mest om det siste, og da handler det om at du skal:

 • Gjennomføre søkeordsanalyser og avdekke søkevaner.
 • Overvåke og analysere resultater av trafikk og konverteringer.
 • Passe på at alt av innhold er optimalisert for søkemotorer og brukeropplevelser.
 • Gjennomføre kvalitative brukerundersøkelser.
 • Lage brukervennlig innhold.

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

En statsmann foran en forsamling journalister med fotoutstyr og holder frem et ark

Kommunikasjon og media

Trigges du av godt språk? Elsker du medier og god kommunikasjon? Er du kreativ og nyskapende? Da kan disse jobbene være aktuelle for deg.

Fire personer sitter i et møterom og den ene møtedeltakeren holder et VR-sett mot håret. Det er også et VR-sett og pc på bordet.

Teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!

Kvinner og menn sitter rundt et bord og diskuterer. Arbeidsmøte i uformelle omgivelser i en leilighet.

Media

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen media.