Placeholder: ArticlePage : Article Top
Fire mennesker sitter rundt et møtebord. En kvinne drar VR-briller vekk fra øyne.
Behovet for mennesker som har kunnskap om hvordan mennesker tar i bruk teknologi øker. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

bli bedre kjent på arbeidsmarkedet

Dette kan du jobbe med innen teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Å jobbe innenfor teknologi er kanskje ikke det du tradisjonelt tenker på som en klassisk samfunnsviterjobb, men slapp av – det er ingen som forventer at du skal jobbe med programmering.

Derimot er det behov for kunnskap om hvordan mennesker tar i bruk teknologien, og muligheter og utfordringer teknologien fører med seg.

Arbeidsgivere innen teknologi ser derfor etter folk som har kunnskap om:

 • Hvordan den aktuelle teknologien fungerer.
 • Kvalitative undersøkelser.
 • Strategi og endringsledelse.
 • Prosjektledelse.
 • Behovsanalyse.
 • Organisasjonsforståelse.

Teknologi fører til store endringer både i samfunnet, i organisasjoner og bedrifter og for enkeltmennesket, og som samfunnsviter kan du bidra med kompetansen din på alle disse områdene.

Hva krever det av deg å jobbe med teknologi?

Selv om det ikke er forventet at en samfunnsviter skal ha den samme kompetansen som en teknolog, bør du være interessert i teknologi og ha en grunnleggende innsikt i hvordan den aktuelle teknologien fungerer.

Arbeidsgiverne forventer blant annet at du har:

 • “En teknologisk ryggsekk” - at du snakker det teknologiske språket.
 • Interesse for teknologi.
 • Prosessforståelse.
 • Analytiske evner.
 • Tverrfaglige samarbeidsevner.

Du vil jobbe med kollegaer, kunder og brukere med svært ulike bakgrunner, så “menneskekjennere” med kulturforståelse og evne til å tilpasse kommunikasjonen ulike situasjoner og personer er ettertraktet kompetanse.

Dette mener arbeidsgivere at samfunnsvitere er spesielt gode på!

Hvilke fag er relevante innen teknologi?

Teknologiske fag er åpenbart mest etterspurt.

Men med økt fokus på brukerinnsikt ser arbeidsgivere også etter fagbakgrunner hvor kjernekompetansen er hvordan mennesker tenker og handler, og hvorfor de tenker og handler som de gjør, ut fra gitte forutsetninger.

Dette gjelder jo i praksis alle samfunnsvitenskapelige og humanistiske utdanninger, men av de arbeidsgivere selv trekker frem finner vi særlig:

 • Sosialantropologi.
 • Psykologi.
 • Filosofi.
 • Sosiologi.
 • Pedagogikk.

Dette betyr ikke at en litteraturviter ikke kan være superaktuell innen teknologi, men her må du i større grad overbevise arbeidsgiver om hvorfor, da arbeidsgivere ikke er like godt kjent med humanistiske fagretninger.

Les mer om hvordan du oversetter kompetansen din her.

Hvilke stillinger er aktuelle innen teknologi?

Innen teknologibransjen er det et hav av stillingstitler. Noen er forbeholdt de med teknologiske fagbakgrunner, men stillinger som innehas av samfunnsvitere og humanister kan for eksempel være:

 • Konsulent.
 • UX researcher.
 • Funksjonell arkitekt.
 • Innholdsrådgiver.
 • UX designer.
 • Tjenestedesigner.
 • Prosessrådgiver.
 • Interaksjonsdesigner.
 • Forretningsutvikler.

Søkeord du kan bruke for å finne de riktige stillingsannonsene

Når du ser etter relevante jobber for samfunnsvitere innen teknologi, er det viktig å kunne bransjespråket for å få treff i stillingsportalene.

Se for eksempel etter stikkord som:

 • UX.
 • Interaksjonsdesign.
 • Tjenestedesign.
 • Brukerinnsikt.
 • Brukertest.
 • Innsikt.
 • Brukeropplevelser.
 • Design thinking.

Teknologibransjens språk kan virke fremmed for en samfunnsviter, men ikke sjelden snakkes det om arbeidsoppgaver vi faktisk er godt kjent med.

Særlig metoden vi lærer gjennom studiene, både kvalitativt og kvantitativt, er relevant når man jobber med teknologi.

Hvilke arbeidsoppgaver kan man ha innen teknologi?

Samfunnsvitere og humanister innen teknologi jobber gjerne med innsiktsarbeid, kundedesign og kundeatferd.

Behovet for ny teknologi kommer av at det er et problem som må løses, og samfunnsvitere er gode på å identifisere hva problemet faktisk er og om foreslått teknologi er riktig vei å gå. (Vil en app for eksempel være riktig verktøy når målgruppen er beboere på et seniorsenter?)

Konkrete oppgaver i den forbindelse kan være å:

 • Identifisere behov for nye produkter og tjenester.
 • Identifisere og forstå brukerbehov.
 • Kartlegge hvordan forbruker opplever produktet/tjenesten.
 • Brukertesting.
 • Observere produktet/tjenesten i faktisk bruk og kundens opplevelse av dette.
 • Utarbeide spørreskjemaer.
 • Foreta dybdeintervjuer.
 • Lede fokusgrupper.
 • Datainnsamling og analyse.
 • Rapporteringer.
 • Prosjektledelse.
 • Tett samarbeid med utviklere.
 • Tett samarbeid med kunder.
 • Strategisk arbeid og workshops.

I teknologiprosjekter skal for eksempel flere interne og eksterne fagmiljøer samarbeide.

Dette betyr at ulike kulturer, fagterminologier, interesser og behov møtes.

Hvis en bedrift skal innføre et helt nytt IT-system, vil for eksempel ledelsen ha et mer helhetlig organisasjonsfokus, de ansatte som skal bruke systemet i hverdagen vil være opptatt av praktiske problemstillinger, mens de innleide utviklerne vet hva som er teknisk mulig å få til, men har liten kjennskap til bedriften.

Her kan samfunnsvitere bidra som “oversettere” mellom de ulike fagmiljøene.

Samfunnsvitere kan også bidra på oppgaver som går mer på strategisk nivå, som for eksempel:

 • Stimulere til samarbeid med leverandører og forbrukere i utviklingen av nye produkter/tjenester.
 • Forutse problemstillinger knyttet til ny teknologi.
 • Gi råd i etiske spørsmål knyttet til teknologiutvikling.
 • Forutse reaksjoner fra media, forbrukere, politikere etc. og lage en strategi for håndtering av disse.
 • … eller på organisasjonsnivå gjennom å tilpasse arbeidsprosesser til ny teknologi og nye produkter/tjenester.

Arbeidsgivere oppgir også at det er behov for samfunnsvitere til å tolke og analysere dataen som samles inn via teknologien.

Mulighetene er med andre ord mange, dersom du har en grunnleggende teknologiforståelse og er nysgjerrig på ny teknologi.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Tre hender holder en plante med røtter.

Bærekraft

Ønsker du å bidra til endring? Har du god innsikt i internasjonale forhold og menneskelig atferd? Da kan en jobb innen bærekraft være akkurat noe for deg!