Placeholder: ArticlePage : Article Top
En dame og en mann snakker sammen, sittende ved en pult med PC-skjermer. Kvinnens ansikt er i fokus, mannen i profil
Det finnes mange spennende karrieremuligheter innenfor forskningsfeltet. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Eksempler på arbeidsgivere

Forskning

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen forskning.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Fra tankesmier til arbeidsliv- og kjønnsforskning. Det er et hav av spennende stillinger innen forskning der ute.

Klikk deg inn på eksemplene under for å bli bedre kjent med bransjen, tjenestene, tilbudene og nettverkene de representerer.

NIFUs instituttkatalog

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, har en katalog hvor de gir deg en systematisk oversikt over alle forskningsinstituttene i Norge.

Katalogen omfatter også andre institusjoner med FoU-aktivitet som inngår i det norske forskningssystemet.

Du må åpne den siste versjonen av katalogen (i PDF) for å få tilgang til oversikten.

Se oversikt over alle forskningsinstituttene i Norge

ResearchGate

Researchgate jobber for å knytte vitenskapens verden og forskning sammen.

På lenken vi sender deg til kan du se og søke etter ledige stillinger – og filtrere de fordelt på region, land, disiplin og institusjoner.

Søk etter ledige stillinger innen vitenskap og forskning her

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI)

Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet koordinerer fire nettverk innen migrasjonshelse.

Lenken sender deg til en informasjonsside om migrasjonshelse, nyheter og aktuelle kurs og arrangement de holder. Folkehelseinstituttet lyser ellers ut ledige stillinger via webrecruiter.

https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/

Tankesmier og tenketanker

En tenketank eller tankesmie om du vil gir råd, utvikler og formidler ideer om politikk, næringsliv eller andre samfunnsspørsmål. Lenken under sender deg til en side på Wikipedia hvor du finner en oversikt over norske og utenlandske tankesmier.

https://no.wikipedia.org/wiki/Tankesmie

Forskning.no

På forskning.no lyses det ut en rekke aktuelle stillinger fra blant annet universiteter, høyskoler og institutter.

Du kan også filtrere på landsdel, fagfelt og stillingstype.

Se aktuelle stillinger innenfor universitet- og høgskolesektoren

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI driver tverrfaglig forskning på aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse med utgangspunkt i samfunnsvitenskap.

Her kan du lese mer om blant annet prosjektene de har, publikasjoner, forskningsgrupper og arrangementer de har og til og med høre på deres egen podcast om du vil. (OsloMet lyser ut stillinger på egne nettsider).

Klikk deg inn og les om aktuell samfunnsvitenskapelig forskning innenfor arbeidsliv og samfunnsdeltakelse

CORE - Senter for likestillingsforskning

CORE forsker på kjønnslikestilling, med særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet og samspillet mellom familie og arbeidsliv.

Les mer om feltene CORE forsker på

Fafo - Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Du finner de ledige stillingene deres ved å følge lenken under.

Klikk deg inn for å se om det er noen aktuelle stillinger hos FAFO

Kilden kjønnsforskning

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning som formidler og fremmer forskning om kjønn.

På nettsiden kjønnsforsknig.no finner du en oversikt over fagmiljøer, studietilbud, nyheter og annen akademisk aktivitet innen kjønnsforskningsfeltet i Norge.

Les mer om Kilden kjønnsforskning her

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

NOVA er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

Her kan du lese mer om blant annet forskningsprosjektene de har gående, hva de forsker på, nyheter og arrangementer de holder. (OsloMet lyser ut stillinger på egne nettsider).

Klikk deg inn for å lese mer om feltene forskningsinstituttet NOVA forsker på

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les mer om bransjer som er aktuelle for deg