Placeholder: ArticlePage : Article Top
Holder hender i sirkel
Ønsker du å jobbe med innvandring og integrering. Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere. Foto: Shutterstock/Rawpixel.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

eksempler på arbeidsgivere

Innvandring og integrering

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen integrering og innvandring.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Flyktning-, minoritet og innvandringspolitikk, integreringstjenester og migrasjonshelse. Her kan du bidra til integrering og beskyttelse for mennesker som trenger det.

Klikk deg inn på eksemplene under for å bli bedre kjent med bransjen, tjenestene, tilbudene og nettverkene de representerer.

Hero kompetanse

Hero Kompetanse tilbyr blant annet kurs og karriereveiledning av minoritetsspråklige. Lenken under sender deg direkte til en oversikt over ledige stillinger.

https://www.hero.no/om-oss/ledige-stillinger/

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI)

Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet koordinerer fire nettverk innen migrasjonshelse. Lenken sender deg til en informasjonsside om migrasjonshelse, nyheter og aktuelle kurs og arrangement de holder. Folkehelseinstituttet lyser ellers ut ledige stillinger via webcruiter.

https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/

Politiets Utlendingsenhet (PU)

Politiets utlendingsenhet (PU) er politiets hovedaktør på migrasjonsfeltet. Her kan du lese mer om blant annet oppdraget deres, aktuelle nyheter og de ulike avdelingene. Lenken til ledige stillinger finner du under «Om oss»-avsnittet.

https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/

UDI - Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet iverksetter regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og jobber for å gi beskyttelse og muligheter for mennesker som trenger det. Her finner du informasjon om ledige stillinger, samfunnsoppdraget deres og hvordan ansatte har det på jobb.

https://www.udi.no/om-udi/jobbe-i-udi/

UNE - Utlendingsnemda

Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker. Besøk siden for å få en oversikt over ledige stillinger og hvordan søkeprosessen deres foregår.

https://www.une.no/om-une/jobbe-i-une/

IMDi - Integrering og mangfoldsdirektoratet

IMDi jobber for like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn og gjennomfører regjeringens integreringspolitikk. Lenken under sender deg rett til ledige stillinger.

https://www.imdi.no/om-imdi/ledige-stillinger/

MiRA-senteret

MiRA-Senteret jobber for likestilling av minoritetskvinner i Norge. Har du lyst til å engasjere deg, kan du lese mer om hvordan du går frem i lenken under.

https://mirasenteret.no/frivillig-eller-jobb-hos-oss/

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også:

En mann og en kvinne ler og slår knokene mot hverandre.

HR og administrasjon

Flink til å jobbe med mennesker? og tall Da kan kanskje en stilling i HR og administrasjon passe deg

Fire personer sitter i et møterom og den ene møtedeltakeren holder et VR-sett mot håret. Det er også et VR-sett og pc på bordet.

Teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!

Tre hender holder en plante med røtter.

Bærekraft

Ønsker du å bidra til endring? Har du god innsikt i internasjonale forhold og menneskelig atferd? Da kan en jobb innen bærekraft være akkurat noe for deg!