Placeholder: ArticlePage : Article Top
En folkemengde som demonstrerer. Armer høyt hevet som i protest.
Vil du bidra til å gjøre verden et mer mangfoldig og rettferdig sted? 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Eksempler på arbeidsgivere

Likestilling og menneskerettigheter

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen menneskerettigheter og likestilling.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vil du bidra til å gjøre verden et mer mangfoldig og rettferdig sted? Hjelpe mennesker ut av kriser og sørge for mer likeverd?

Klikk deg inn på eksemplene under for å bli bedre kjent med bransjen, tjenestene, tilbudene og nettverkene de representerer.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De jobber for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. Lenken sender deg rett til en oversikt over ledige stillinger som annonseres av deres medlemsorganisasjoner.

Her finner du ledige stillinger.

Senter for likestilling

Senter for likestilling er en samarbeidsarena mellom forskning og utdanning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig organisasjonsliv i regionen.

Her finner du en lenkesamling til internasjonale, nasjonale og regionale aktører innen feltet.

MiRA-Senteret

MiRA-Senteret jobber for likestilling av minoritetskvinner i Norge. Har du lyst til å engasjere deg, kan du lese mer om hvordan du går frem i lenken under.

Klikk her for å være frivillig eller søke jobb hos MiRA-Senteret.

Likestilling- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet kjemper for de som blir urettferdig behandlet og diskriminerte på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Klikk deg videre her for å lære mer og for ledige stillinger.

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre.

Lenken sender deg til en fylkesvis oversikt over de ulike krisesentrene i Norge.

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål jobber for å styrke kvinners rettigheter, makt og muligheter i verden. De er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner i Norge.

Klikk denne lenken for oversikten over medlemsorganisasjonene.

Reform

Reform er en politisk uavhengig stiftelse som driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon.

Klikk deg hit for å Reforms "om oss" side.

OMOD - Center for Social Justice

OMOD Center for Social Justice jobber for å fremme likestilling, hindre diskriminering, bidra til samhandling og økt deltakelse. OCSJ er et kompetanse- og ressurssenter, som tilbyr veiledning, konsulting, foredrag, møteplasser og hjelp til organisasjonsutvikling.

Klikk deg videre for å lære mer om OMOD.

UN Woman

UN Women jobber for å styrke jenter og kvinners stilling over hele verden og ved siden av å lyse ut ledige stillinger, har de også internships.

Her er listen over ledige stillinger i UN Women organisasjonen.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Andre artikler som kan være interessante

Tre hender holder en plante med røtter.

Bærekraft

Ønsker du å bidra til endring? Har du god innsikt i internasjonale forhold og menneskelig atferd? Da kan en jobb innen bærekraft være akkurat noe for deg!