Placeholder: ArticlePage : Article Top
Et gammelt hus, muligens fra et museum. Gjennom vinduet i bygningen kan man se en liten gutt som smiler.
Ta vare på samtiden for fremtiden. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

eksempler på arbeidsgivere

Museum, arkiv og kulturvern

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen kulturvern, arkiv og museum.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Interesserer du deg for historie, kulturarv, arkivering, museologi eller for eksempel kulturvern, er dette bransjen for deg.

Klikk deg inn på eksemplene under for å bli bedre kjent med bransjen, tjenestene, tilbudene og nettverkene de representerer.

Norsk Museumsforbund

Norges Museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. De lyser også ut ledige stillinger og det er dit vi sender deg via lenken.

Se ledige stillinger Norges Museumsforbund lyser ut

Arkivportalen

Arkivportalen er en søketjeneste som gjør arkivmateriale tilgjengelig for publikum.

Sjekk hvilke institusjoner og arkiv de representerer her

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen jobber for å bevare kulturminner og formidle verdien av disse.

Her finner du blant annet en oversikt over deres avdelinger og lokallag og aktuelle arrangementer

Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet.

Du får en oversikt over medlemmene deres her

KORO - Kunst i offentlige rom

KORO - Kunst i offentlige rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlige rom og den største kunstprodusenten i landet. KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og andre offentlige arenaer.

Les mer om KORO på nettsiden deres her

Kulturrådet

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Sjekk ledige stillinger Kulturrådet lyser ut her

Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og forvalter kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.

Ta en tur innom nettsidene til Riksantikvaren her

Arkivverket

Arkivverkets bidrar til effektiv dokumentasjonsforvaltning og sikrer, bevarer og tilgjengeliggjør et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. 

Her kan du lese mer om fagmiljøene, hva de tilbyr, rekrutteringsprosessen og ledige stillinger.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les mer om bransjer som er aktuelle for deg

Forskning

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen forskning.

Moderne bygning som svinger seg inn i et skogslandskap.

Kunst og kultur

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen kultur og kunst.