Placeholder: ArticlePage : Article Top
Flere personer sitter ved et skrivebord og ser på en felles pc. Det er to PCer og en vannflaske på bordet.
Fra fagteori til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren. En jobb innen utdanning og oppvekst rommer så mangt. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Nav
Placeholder: ArticlePage : Article Header

eksempler på arbeidsgivere

Utdanning og oppvekst

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen oppvekst og utdanning.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Opplæring, kompetansepolitikk, kvalitetsutvikling i utdanningssektoren, fagteori og pedagogisk utvikling, er noe av det som venter deg her.

Klikk deg inn på eksemplene under for å bli bedre kjent med bransjen, tjenestene, tilbudene og nettverkene de representerer.

Diku

Senter for internasjonalisering av utdanning (Diku) er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet jobber blant annet for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle. 

Se Dikus ledige stillinger ved å følge denne lenken

NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUT lyser ut ledige stillinger hos Webcruiter, men du kan lese mer om hvordan det er å jobbe der i lenken under.

NOKUT som arbeidsplass

Vofo

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes interesseorganisasjon.

Bli bedre kjent med forbundene Vofo representerer her

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetanse Norge (tidligere VOX) har nå blitt en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet jobber blant annet for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle. Se deres ledige stillinger ved å følge lenken.

Se Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine ledige stillinger her

Statped

Statped er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner som bidrar til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd.

Besøk nettsidene til Statped her

NOVA

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

Ta en tur innom NOVAs nettsider her

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les mer om bransjer som er aktuelle for deg

Forskning

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen forskning.

Moderne bygning som svinger seg inn i et skogslandskap.

Kunst og kultur

Her finner du eksempler på aktuelle arbeidsgivere og toneangivende stemmer innen kultur og kunst.