Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne sitter i sofaen. Hun skriver med en penn. PC står slått opp bordet ved siden av.
Faglig påfyll - skreddersydd for deg som er leder.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Karriereveiledning

Kompetansepåfyll til nye og erfarne ledere

Samfunnsviterne avholder årlig lederutviklingsprogram for ledere som har personalansvar.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

«Dette var «supernyttig.»

«Hadde jeg hatt muligheten skulle jeg ha meldt meg på en gang til.»

«Kurset har en flott balanse mellom teori og praktisk tilnærming.»

«Mye nyttig materiell ble ettersendt etter hver samling.»

Sitatene over er hentet fra evalueringen fra tidligere deltakere på vårt lederutviklingsprogram.

Hvert år setter vi opp en ny kursrekke med et begrenset antall plasser, hvor det legges opp til oppfølging av den enkelte deltaker gjennom gruppesamlinger og oppgaver underveis.

Lederutviklingsprogrammets fire læremål

  • Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet. 
  • Teoretisk begrepsforståelse.
  • Aktiv utprøving og eksperimentering.
  • Veiledning og selvstendiggjøring i lederrollen.

Større handlingsrepertoar for ledere

Samlingene ledes av vår samarbeidspartner, Aspire Utvikling, som har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå.

Læringsmetoden er en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving.

– Målet vårt å bidra til å gi lederne vi møter et enda større handlingsrepertoar som de kan møte sin hverdag med. Dette er sentralt, ettersom måten du møter medarbeiderne dine på bestemmer hva du får tilbake, sier partner og daglig leder i Aspire Utvikling AS, Terje Stig Knudsen.

De siste 25 årenes utvikling innenfor kommunikasjon og digitalisering har totalt kastet om på rammebetingelsene. Ledere står midt i endringene, utfordringene, prestasjonsangsten og kravene som stilles.

– Den ene dagen skal de ansatte fristilles i team, den andre dagen kan det ha gått for langt; folk jobber når det passer dem, er ikke tilgjengelige og må struktureres mildt på plass. Det ene er ikke bedre enn det andre, men en god leder forventes å forstå balansen, kjenne virkemidlene og å porsjonere ut rett mengde til rett tid. Problemet er at fasiten forandrer seg fra dag til dag, sier Knudsen.

Knudsen påpeker at ledelse i stor grad handler om å tilpasse seg situasjoner, ta utfordringer på sparket, improvisere, se mønstre og sammenhenger og ta beslutninger før en mulighet går tapt eller en medarbeider finner seg en annen jobb.

Kunnskap, ferdigheter og personlig innsikt og utvikling

Lederutviklingsprogrammet til Aspire Utvikling As bygger på tre forutsetninger, eller dimensjoner: Kunnskaper, ferdigheter og personlig innsikt og utvikling.

– I spenningen mellom disse tre dimensjonene virker den gode lederen, sier Knudsen.

Som en konsekvens av dette synet, har Knudsen liten tro på "alt-i-ett"-sjefen.

– At det finnes personlige egenskaper som kommer godt med i enhver ledersituasjon er hevet over tvil. På toppen av disse må det imidlertid bygges på med kunnskap og ferdigheter, forteller han.

Aspire Utvikling As’ ledelsesfilosofi - Lederutvikling i tre dimensjoner

Kunnskapsutvikling

Organisasjonsutvikling er et teoritungt område, og produksjonen av ny kunnskap, nye teorier og nye modeller holder et høyt tempo. Kunnskapsutvikling handler om å tilegne seg nye, teoretiske impulser og å formidle disse til sine medarbeidere eller ledergruppen. Å være faglig oppdatert er en forutsetning for å treffe viktige og velfunderte beslutninger innenfor organisasjons- og ledelsesområdet.

Ferdighetsutvikling

For å ha noen verdi, må kunnskapen omsettes i ferdigheter. Hvis ikke, får vi lederen som konstant slår om seg med fine ord, begreper og teorier, men alltid kommer til kort når det kreves konkret handling. Ferdigheter oppnås gjennom trening, som for eksempel gjennom medarbeidersamtaler, konflikthåndtering og krisekontroll til utvikling av intervjuferdigheter ved rekruttering og etablering av team.

Personlig utvikling

Personlige egenskaper er en forutsetning for både kunnskapsutvikling og ferdighetsutvikling. En leder som alltid vet best, aldri er nysgjerrig og skygger unna nye tanker og teorier, tilegner seg heller ingen ny kunnskap. Og tilsvarende innen ferdigheter: En leder som aldri tør å prøve noe nytt, som aldri tar sjanser eller satser ubetinget, utvikler ingen nye ferdigheter. Begge disse prosessene er betinget av og forankret i personlige egenskaper og utviklingen av disse. Kritisk refleksjon og økt fokus på individuell utvikling er sentrale temaer i dette arbeidet.

 

I løpet av lederutviklingsprogrammet vil deltakerne bli mer bevisst på sin egen lederprofil.

Programmet metode er å ha fokus på personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen. Å kjenne seg selv med hensyn til ressurser og reaksjonsmåter og å
være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv.

Samfunnsviternes lederutviklingsprogram tar for seg følgende hovedtema

Før første samling: Preferansetest bli sendt til deltakeren for personprofilanalyse

  1. samling: Mestring av egen lederrolle - JUNGs preferanseanalyse.
  2. samling: Omstilling og endring i en ny tid - nye ledelsesmetoder.
  3. samling: Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team/effektive lederteam og fokus på eget lederteam.
  4. samling: Mitt «ledercredo» - videreutvikling av eget lederskap.

Mellom samlingene får kursdeltakerne oppgaver som er knyttet til utvikling av eget lederskap.

Deltakerne oppfordres også, i tillegg til gjennomgang av enkelttema på ulike samlinger, til å arbeide med en personlig utviklingsoppgave gjennom hele programmet som er knyttet til egen virksomhet.

Meld deg på vårens lederutviklingsprogram som starter 16. februar:

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom