Placeholder: ArticlePage : Article Top
En middelaldrende kvinne leser på CV sammen med en dame som har ryggen mot kamera.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

jobbsøking

Jobbet en stund? Slik oppdaterer du språket i CV-en din

Slik finner du de riktige stikkordene og blir mer aktuell på arbeidsmarkedet

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Når du skal søke på en ny stilling er det viktig at arbeidsgiveren forstår hva du kan og hvordan det faktisk løser behovene deres.

For å klare det er du nødt til å snakke arbeidsgiverens språk og finne de riktige kompetansestikkordene.

Du kan godt kalle det: jakten på ordene. 

Har du en veldig bransjespesifikk CV?

Ønsker du å utforske nye bransjer, men har en CV som er veldig bransjespesifikk?

Vel, det er fullt mulig at du kan presentere erfaringen din på en måte som åpner for flere jobbmuligheter.

I eksempelet vi viser under har vedkommende beskrevet jobben sin som rådgiver ved et NAV-kontor.

"Rådgiver, NAV Svelvik
Saksbehandle søknader om arbeidsavklaringspenger. Veilede og informere brukere om deres rettigheter og vurdere hvorvidt bruker oppfyller vilkår. Oppfølging av brukere i tiltak. Samarbeidsmøter med attføringsbedrifter, arbeidsgivere, leger og andre behandlere. Tillitsvalgt for Akademikerne".

Om vedkommende ønsker å utforske jobbmuligheter utenfor denne etaten er det viktig å unngå typiske «NAV-ord», og gi et utfyllende bilde av hva en stilling som dette faktisk innebærer. 

Finn de gode kompetansestikkordene

For å jobbe frem gode kompetansestikkord, må du «grave» i denne arbeidserfaringen.

Tar du deg selv i å bruke spesifikke faguttrykk prøver du å finne andre ord for å forklare hva du mener.

Still deg selv spørsmålene:

 • Hva gjorde du i denne jobben?
  • Hva gikk dette arbeidet ut på?
  • Hvordan så en typisk arbeidsuke ut?
  • Hva gjorde du mer/mindre av?
 • Hva fikk du kunnskap om/innsikt i?
 • Hva var arbeidsoppgavene dine?
 • Hvilke ansvarsområder hadde du?
 • Hvem samarbeidet du med?
  • Hva lærte du mer om gjennom dette samarbeidet?
  • Hvilken rolle hadde du i dette samarbeidet?
 • Hva er du mest stolt over å ha fått til i jobben?
 • Hvis du skal forklare hva du jobbet med for noen som ikke kjenner fagfeltet – hva sier du da?

Om du har hatt verv, deltatt på midlertidige prosjekter, hatt faglig ansvar eller liknende, kan du vurdere om dette blir så mye informasjon at det bør føres opp som et eget punkt.

Sørg for å få frem alt av relevans!

En bearbeidet versjon av CV-en over vil derfor kunne se slik ut:


"Rådgiver, NAV Svelvik
Informasjonsinnhenting, research, kontakt med samarbeidende instanser. God kjennskap til utdanningssystemet i Norge, grunnleggende innsikt i helse-Norge, erfaring med integreringsarbeid. Bred bransjekunnskap gjennom kontakt med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor. Informasjonsformidling, tilpasset kommunikasjon på norsk og engelsk. Veiledningserfaring innen helse, utdanning og innvandring. Opplæring av nyansatte.

Plasstillitsvalgt, Akademikerne
Ansattes representant ovenfor arbeidsgiver. Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, kontakt og møtevirksomhet med ledelse. Innsikt i organisasjonsutvikling, endringsprosesser, holdningsskapende arbeid, samarbeid og lønns- og personalpolitikk. Erfaring med forhandlinger, fagpolitisk arbeid, inkluderende arbeidsliv og utrednings- og beslutningsprosesser. Deltok i ansettelsesprosesser på arbeidsplassen".

Lykke til!

2 eksempler på CV for deg med lang erfaring

Kronologisk - tradisjonelt CV-oppsett for deg med lang erfaring i arbeidslivet.

Funksjonsinndelt - alternativ for deg som ønsker å skifte bransje, har mye og variert erfaring, eller ønsker å fokusere mer på hvilken rolle og funksjon du har hatt enn hvem arbeidsgiver var.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

En kvinne sitter smilende i en brun skinnsofa med PC på fanget

Vi sjekker CV-en og søknaden din helt gratis

Vil du vite hva som bør forbedres for å gjøre din søknad og CV best mulig? Som medlem i Samfunnsviterne har du tilgang til at vi ser over og gir tilbakemelding på CV-en og søknaden før du søker jobben.

Puslespill som viser tre brikker som indikerer en prosess fra spørsmålstegn til lyspære.

Slik søker du jobber

Hvordan foregår en jobbsøkerprosess? Hva må med i en CV? Hvor lang skal en søknad være? Her får du svar på alle spørsmål om jobbsøking, med konkrete maler og eksempler på CV og søknad.