Samfunnsviterne inviterer til et nytt videregåendekurs i fasilitering, i regi av Kybri.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Som fasilitator kan man legge til rette for prosesser som bryter med tradisjonell sektortankegang, og åpner opp mellom siloer.


Underviser Mathilde Blichfeldt Mjønes vil dele erfaringer fra egne prosjekter og arbeid (herunder inkluderingsdager på SoCentral, Pådriv og prosessen sjumilssteget).


Kurset er lagt opp som en blanding av foredrag og øvelser. Deltagerne vil også få muligheten til å jobbe med konkrete utfordringer/muligheter i eget arbeid.


Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Siden 2015 har hun levert kurs til en rekke virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Mathilde er samfunnsviter, og sertifisert fasilitator fra Facilitator i Aarhus. 


Det er ingen forutsetning, men en fordel å ha noe kjennskap til fasilitering fra tidligere (f.eks. gjennom å ha deltatt på grunnkurs i møtedesign og fasilitering eller lignende). 


Tidspunkt: Mandag 08. juni 2020, kl. 09:00-16:00
Sted:
Abildsø Gård, Enebakkveien 210, Oslo

Kursavgift:
Medlem:
kr. 2 800
Ikke-medlem: kr. 4 100
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Merk:
Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Kurset er åpent for alle.