Samfunnsviterne i Agder inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Agder.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

06.sep 2023, kl. 18.00-20.00

Sted:

Fylkeshuset i Agder, Tordenskjolds gate 65 / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Agder

Antall plasser:

989

Påmeldingsfrist:

4. september

Årsmøtepapirer finner du her.
Innstilling til nytt styre legges fram på årsmøtet. 

Kl. 18.00: Årsmøte i Samfunnsviterne i Agder

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Agder, men ikke har meldt ifra om dette til fylkesstyret, kan du melde din interesse på årsmøtet. 

Kl. 19.00: Fagkveld

Hva gjør en samfunnsviter, egentlig?
Eksempler på hva samfunnsvitere i Agder jobber med
Hva er vårt beste salgsargument, og hvorfor skal man ansette en samfunnsviter?
Innledning ved fylkesleder Jo Vegard Aardal – åpent for diskusjon

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingslenken, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.  
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Det blir servering av pizza og alkoholfri drikke fra kl. 17.30 til de som deltar fysisk.