Samfunnsviterne Agder inviterer til frokostmote: Hvorfor er aktivitetsbaserte arbeidsplasser en god idé?

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

07.jun 2023, kl. 08.00-10.00

Sted:

Fylkeshuset i Tordenskjolds gate 65 i Kristiansand / Digitalt

Målgruppe:

Medlemmer

Antall plasser:

915

Påmeldingsfrist:

6. juni

Ved hjelp av mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner og trådløse nettverk er ikke lenger arbeidet nødvendigvis knyttet til ett bestemt kontor.

I tillegg er det ikke behov for like mange kontorplasser som det er ansatte. Flere er på reise, på møter eller på hjemmekontor. Derfor bygges det nå bygg der det ikke er plass til alle de ansatte i landskapene.

På frokostmøtet 7. juni møter du enhetsleder for NAV Lindesnes Sissel Wiig og prosjektleder Steinar Roppen Olsen i Agder fylkeskommune. De snakker om hvorfor aktivitetsbaserte arbeidsplasser er framtiden. Hvor mange kontorplasser er det bruk for i et kontorbygg? Hvor stor skal denne dekningsgraden være? 80 prosent, 70 prosent eller kanskje 60 prosent av de ansatte?

Møtet arrangeres av Samfunnsviterne Agder og Samfunnsviterne i Agder fylkeskommune.

NAV Lindesnes

I april i fjor flyttet NAV Lindesnes inn i nye lokaler i Mandal. I bygget er det laget forskjellige soner med åpent kontorlandskap og private rom som kan bookes dersom noen trenger å sitte i fred. Dette er det første Nav-bygget i Agder der man tester en slik løsning.

Nytt fylkeshus i Kristiansand

I Agder fylkeskommune har om lag 40 ansatte fra ulike avdelinger begynt å øve på å jobbe i minilandskap. I 2024 skal de ansatte flytte inn i nytt fylkeshus i Kristiansand, men over ett år før innflytting tar de i bruk et ombygd areal i det gamle fylkeshuset. Her skal de øve på å jobbe annerledes.

I første omgang er det frivillige ansatte fra tre avdelinger og to direktører som nå er i gang med å øve. Disse personene er en del av grunnbemanningen og har fast tilhørighet i øvingslokalet som er kalt «Mellomrommet». I tillegg er også ansatte fra enkelte tverrfaglige team, prosjekter og arbeidsgrupper blant de første som får teste ut minioppsettet. Disse ansatte har tilhørighet på faste dager.

Program for frokostmøtet

8.00-8.45 Frokosten er servert

8.45-9.30 Frokostmøte med tema aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept (AAP)
Møtet strømmes også, så det er mulig å følge dette på video. Men da må du ordne frokosten selv.

9.30-10.00 Omvisning i lokalene i «Mellomrommet» 

Påmelding: Skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Påmeldingsfrist (fysisk deltakelse) innen mandag 5. juni kl. 18.