Samfunnsviterne i Agder ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte!

Tid: Tirsdag 14. desember 2021, kl. 17:00-18:00
Sted: Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.

Påmeldingsfrist: innen 13. desember

I 2021 har Samfunnsviterne i Agder hatt et lite aktivt år, og det blir i tillegg årsmøte sent på året. Nå arrangerer vi digitalt årsmøte i desember, og satser på et mer aktivt år i 2022.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse Samfunnsviterne.agder@gmail.com, innen 6. desember. 

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Agder eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 6. desember. 

Saksdokumentene sendes ut senest 7. desember 2021.

Vi gjør oppmerksom på at fylkesavdelingen i Agder med dette ikke overholder frist for innkalling til årsmøter i fylkesavdelingene med seks ukers varsel, jf. Samfunnsviternes vedtekter. Dette innebærer at årsmøtet utsettes til 2022 dersom noen av medlemmene krever det.