Velkommen til årsmøte for Samfunnsviterne i Agder 25. august 2020

Vi hadde opprinnelig planlagt årsmøte 31. mars, men det ble som det meste andre avlyst. Nå arrangerer vi årsmøte digitalt.

Tid: Tirsdag 25. august 2020, kl. 17:00-18:00
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Påmeldingsfrist: innen 20. august

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse Samfunnsviterne.agder@gmail.com,  innen 11. august.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Agder eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 11. august.

Saksdokumentene sendes ut senest 18. august 2020.