Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Agder.

Tid: Tirsdag 7. juni 2022, fra kl. 18:00
Sted: Lokale i Mandal (mer info kommer senere) / Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 3. juni


Årsmøte i Samfunnsviterne Agder – delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle og eventuelt fremme til landsmøtet i 16. – 18. november i år.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

 

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet
6. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-agder@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 30. mai. Dette gjelder også forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, jf. pkt. 5.

Det vil bli anledning til å spille inn saker til landsmøtet senere også. Fristen for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Agder eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 30. mai.

Når det gjelder prosess for valg av delegater til høstens landsmøte, jf. punkt 6 ovenfor, vil vi gjøre nærmere rede for dette i årsmøtet. Fylkesavdelingen har som en av tre fylkesavdelinger sagt seg villig til å delta i en prøveordning for direkte digitale valg av delegater til landsmøtet 2022. Ifølge § 7 Fylkesavdelinger, ligger det til årsmøtet å velge delegater til landsmøtet i landsmøteår, jf. pkt. f). Rent formelt må derfor årsmøtet godkjenne at dette utsettes til høsten.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.