Samfunnsviterne Agder inviterer til innspillsmøte for tillitsvalgte i Agder, og håper at tillitsvalgte har anledning til å prioritere det.

Samlingen er dessverre avlyst grunnet få påmeldte!

 

Tid: Fredag 05. mars 2021, kl. 09:00-11:00
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Tillitsvalgte i Agder
Deltakelse: Påloggingslenke sendes ut dagen før arrangementet
Påmeldingsfrist: innen 04. mars

 

Møtet blir en forberedelse til Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse og tariffkonferansen 2021. Disse arrangeres tirsdag 9. mars og onsdag 10. mars. Du er kanskje påmeldt? Alt dette foregår digitalt i år.

Tema for innspillsmøtet

Første del av programmet belyser to temaer som står sentralt på årets tariffkonferanse:

  • Mellomoppgjøret 2021. Hva er tariffkonferansen og hvorfor har vi den?
  • Hva er Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst?

Program:

Mellomoppgjøret 2021 - nasjonale/sentrale føringer, øvrige overordnede rammer for oppgjøret og utfordringer vi mener er særlig aktuelle fremover (20 min)
Innledning ved forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst (20 min)
Innledning ved Samfunnsviternes sekretariat (avklares senere)

Utdypende spørsmål til innlederne (20 min)

Pause (5 min)

Utviklingen av tillitsvalgtapparatet i Agder (10 min)
Innledning ved fylkesleder i Agder, Jo Vegard Aardal

Diskusjon ved fylkesstyret (45 min)