Akademikerne inviterer til grunnkurs i omstilling for tillitsvalgte i staten

Mange statlige virksomheter er i omstilling, og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene.

Akademikerne inviterer Samfunnsviternes tillitsvalgte i staten til grunnkurs i omstilling, 20. - 22. mars i Brussel.

Merk: påmeldingsfrist er 1. februar.

Program er ikke avklart ennå men kurset vil inneholde erfaringsutveksling fra omstillingsprosesser, juridiske perspektiv, virkemidler og arbeidsmiljø.

Det vil også bli et sosialt program hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging.

Les mer og meld deg på kurset på Akademikernes nettsider.