Akademikerne Oslo kommune inviterer til tillitsvalgtkurs på Soria Moria 23.-24. november.

Vi ønsker både nye og gamle tillitsvalgte velkommen, og ønsker deltagelse fra alle virksomheter og bydeler i Oslo kommune.

Programmet blir spennende og interaktivt med hovedvekt på avtaleverket, etablering av Akademikersamarbeid lokalt og forberedelser til neste års hovedoppgjør.

Vi kommer tilbake med mer spesifisert program senere.

Påmelding
per e-post til tcj@akademikerne.no innen fredag 9. oktober.

Vennligst få med følgende felter for utfylling av informasjon til påmeldingen:

Forening:
Fornavn:
Etternavn:
E-post:
mobilnummer:
Virksomhet (arbeidssted):
Allergier/evt:
Fellestransport (ja/nei):