Akademikernes digitale tariffkurs for tillitsvalgte i statlig sektor 2023

Skal du delta i lokale forhandlinger i år? Trenger du en oppdatering på årets tariffoppgjør, og tips om forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger?

I etterkant av tariffoppgjøret 2023, gjennomfører Akademikerne sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger.

Her vil det også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem, Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, samt hvilket handlingsrom dere har lokalt.

Det avholdes to digitale tariffkurs før sommeren, med samme innhold.


Datoer og tidspunkt:

  • Mandag 22. mai, kl. 11.00-13.00
  • Mandag 5. juni, kl. 12.00-14.00


Les mer og meld deg på via Akademikernes nettsider!