Akademikerne Oslo kommune inviterer til tillitsvalgtkurs på Refsnes Gods.

Tid: 28.-29. november 2022
Sted: Refsnes Gods
Påmelding: Les mer og meld deg på via Akademikernes nettsider!

 

Kurset vil gå i dybden på Oslo kommune-spesifikke problemstillinger og muligheter, og tar for seg temaer som tillitsvalgtrollen, avtaleverket i Oslo kommune, medvirkning, medbestemmelse, lønnssystem, lønnsforhandlinger med mer.

 

Eventuelle utlegg til reise kan dekkes av Samfunnsviterne, men må avklares med Samfunnsviterne på forhånd. For spørsmål om reise/reiseregning, ta kontakt med oss på e-post: kurs@samfunnsviterne.no