Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til dagskonferanse om lokale forhandlinger 4. juni i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2020, erfaringer fra 2019, sentrale forhandlinger, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer. Målgruppe for konferansen er både nye og erfarne tillitsvalgte i staten.

Samfunnsviterne holder to dagskonferanser for tillitsvalgte i staten i året, neste konferanse holdes i september.

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i staten
Tid: 4. juni 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Oslo, Thon Hotel Opera
Antall plasser: 60
Påmeldingsfrist: 3. mai