Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til digital dagskonferanse om lokale forhandlinger 2. september. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2021, sentrale forhandlinger, erfaringer fra tidligere oppgjør, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, innretning og virkemidler med mer.

Heldigital konferanse
Konferansen vil i sin helhet gjennomføres digitalt. Arrangementet strømmes direkte via digital plattform, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se konferansen i opptak i etterkant.


Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 2. september, kl. 10.00-16.00
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: 23. august
Program: Informasjon om program kommer senere