Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til dagskonferanse om lokale forhandlinger 21. september i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2020, sentrale forhandlinger, erfaringer fra tidligere oppgjør, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 21. september, kl. 10.00-16.00
Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo
Påmeldingsfrist: 17. september
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer