Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i Oslo kommune til dagskonferanse om lokale forhandlinger 6. oktober i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2020, sentrale forhandlinger, erfaringer fra tidligere oppgjør, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe
: tillitsvalgte i virksomheter i Oslo kommune
Tid: 6. oktober, kl. 12:00-15:00, med registrering og mat fra kl.11:30
Sted: JUS Lab, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 7B, Oslo
Påmeldingsfrist: 2. oktober
Program: last ned program (med forbehold om mindre endringer)