Det ser ut til å være nokså stor enighet i samfunnsdebatten om at vi må jobbe mer i fremtiden for å bevare velferdsstaten, ikke minst fordi det blir stadig flere eldre. Men må vi faktisk jobbe mer i fremtiden, og hvem er egentlig «vi»?

Er det greit at yrkesgrupper med ulik arbeidsbelastning skal jobbe like lenge, og kan vi ikke heller ta ut økt produktivitet i mer fritid, snarere enn mer lønn i årene fremover? Bli med når vi tar debatten under årets Arendalsuke.

Tid og sted: Tirsdag 16. august kl. 13:00 - 14:00, Barrique øl og vinstue, Arendal
Antall plasser i lokalet: 100
Ingen påmelding.

Før debatten blir det en kort innledning ved Erik Øverland, nestleder i Samfunnsviterne.

Medvirkende
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør og kommentator, E24
Marie Storli, samfunnsøkonom, Rethinking Economics Norge
Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Hans Christian Holte, NAV-direktør
Linn Stalsberg (ordstyrer), skribent og samfunnsdebattant