Hva betyr «salg» i samfunnsviterjobber? Møt tre samfunnsvitere som jobber med salg og hør om hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben.

Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse (2019) viste at arbeidsgivere ser et stort potensial i samfunnsvitere med tanke på salg, men de opplever at dette er et felt samfunnsviterne selv ikke vil jobbe i. Samfunnsviterne ønsker å utforske dette videre.

 

Tidspunkt og sted: Tirsdag 2. november, kl. 09.00-10.30, digital plattform

 

• Hva er egentlig typiske salgsjobber for samfunnsvitere og humanister?
• Stemmer det at disse faggruppene ikke ønsker å jobbe kommersielt, eller kjenner de rett og slett ikke til mulighetene?
• Hva er det ved samfunnsviterkompetansen som egner seg så godt for kommersielt arbeid?

Tre samfunnsvitere som jobber med salg, kommer for å fortelle hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben. Deretter vil det være en panelsamtale hvor også HR & Strategy Director i Sopra Steria, Solfrid Skilbrigt, deltar fra arbeidsgiversiden. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til panelet.

Arrangementet ledes av Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

 

DeltakereHelge Skivenes har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon og mastergrad i medievitenskap. Han har jobbet i Geelmuyden Kiese, Miljøpartiet de Grønne og i reklamebyrået HyperRedink. Han synes det er gøy å jobbe med salg og markedsføring – både på vegne av eksisterende kunder, men også på vegne av byrået for å dra i havn nye kunder.
Siri Straumsnes er sosialantropolog fra Universitet i Oslo. Hun er fra et sted der reiseliv er sentralt, og har fra tidlig alder hatt kundefokus i serviceyrker som har formet henne til å ha et kommersielt fokus. De siste 20 årene hun jobbet med salg og markedsføring innen kultur, reiseliv og media. Dette er bransjer der opplevelse, kulturforbruk og markedsføring er produktet og det viktig å ha en forståelse av forbruker i den andre enden.
Bjørn Solend har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og har lang erfaring som konsulent i flere bransjer med tema som blant annet individuell coaching, lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han jobber som partner og seniorrådgiver i AS3 og har også totalansvaret for salg- og markedsarbeidet i firmaet. I tillegg har han arbeidet med implementering og utvikling av IT-systemer knyttet til ulike HR-prosesser. Det å kombinere salg og rådgivning er noe han synes er både faglig spennende og interessant.
Solfrid Skilbrigt har siden 1999 vært HR direktør i Sopra Steria Norge, og fra 2002 også for Sopra Steria Skandinavia. Skilbrigt har i tillegg til HR ulik erfaring innen IT. Hun jobbet i en årrekke med forretningsutvikling, salg, salgsledelse og markedsføring av IT systemer.
Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.