Hvordan blir samfunnsviteres arbeidsdag fremover? Samfunnsviterne UiO inviterer studentmedlemmer og andre interesserte til fagkveld om digitaliselisering i arbeidslivet.

Samfunnsvitere og digitalisering - en radikalt ny arbeidshverdag? 

I fjor kom rapporten «Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?», utført av SINTEF på oppdrag fra Akademikerne. Rapporten viser at samfunnsvitere vil bli påvirket av automatiseringen av arbeidslivet, og at vi rammes hardere enn vi har trodd. På dette arrangementet vil Pål Furu Kamsvåg, en av medforfatterne bak forskningsrapporten, fortelle om funnene og digital teknologis innvirkning på arbeidsmarkedet. I tillegg vil Synnøve Karin Bøen fra fagpolitisk avdeling i Samfunnsviterne snakke mer om digitalisering og om nye kompetansebehov hos samfunnsvitere og humanister.

Tidspunkt: 15. april kl. 17-18
Digital plattform: Zoom

Følg arrangementet direkte på Zoom 15. april her!
Zoom-passord: uio

Følg også arrangementet på Facebook for oppdatert informasjon.