Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs i endringsprosesser og endringsledelse. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 25. mai til 19. juni og består av to opplæringsøkter med filmer, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert to webinarer i uke 24 og 25 som deltakerne får mulighet til å delta på. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe:
tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 25. mai-19. juni
Webinar: 9. juni og 16. juni, kl. 12.00-13.30
Antall plasser: 100
Påmeldingsfrist: 24. mai

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte og medlemmer. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. 


Mer informasjon om innholdet i kurset:

«Aldri har det gått så fort som nå og aldri kommer det til å gå så sakte igjen» er et sitat som er hentet fra topplederundersøkelsen i 2018. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte har praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser. Gjennom god kunnskap kan våre tillitsvalgte være aktive bidragsytere, kompetent og konstruktive sparringspartnere med både ledelsen og medlemmer»

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Hva som skiller «klassisk» og «moderne» endringsledelse
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere, HR og medarbeidere
• Hvordan ta rollen som endringsagent

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Økte kunnskaper, ferdigheter, samt økt motivasjon til å kunne ta rollen som «endringsagent»