Samfunnsviterne inviterer til flere digitale kurs med forskjellige arbeidsrettslige tema, for tillitsvalgte som av ulike grunner ikke har fått deltatt på Samfunnsviternes kurs Arbeidsrett I. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Kurset gir en kort innføring i temaene tilsettingsprosesser, tilsettingsformer og likebehandling i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Du vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til det digitale kurset og informasjon om pålogging.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 3. juni, kl. 12.00-14.00
Antall plasser: 100
Påmeldingsfrist: 3. juni

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte og medlemmer. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.