Foreningen har som ambisjon å utvikle politikk på feltet og inviterer med dette Samfunnsviterne tillitsvalgte og medlemmer til digitalt arbeidsseminar om klima, miljø og bærekraft.

Vi inviterer dere inn som fagpersoner og utøvere av partssamarbeidet til innledende diskusjon om hvilket fokus Samfunnsviterne skal ha på dette i tiden som kommer.

Fagområdet spenner vidt og detaljgraden kan være kompleks. I politikkutforming må det derfor foretas avgrensninger og prioriteringer, samtidig som utformingen skal gjøre temaet både relevant og operativt i det lokale fagforeningsarbeidet. Deltakelse forutsetter faglig innsikt i og engasjement rundt tematikken.

Blir seminaret fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi priorotere med hensyn til kompetanse på feltet.

De som får plass på seminaret vil i forkant motta en deltakerbekreftelse med lenke til det digitale seminaret og informasjon om pålogging. I tillegg vil vi utarbeidet et underlagsdokument og sende dette ut til deltakerne i forkant av arbeidsseminaret.

Målgruppe: tillitsvalgte og medlemmer i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 17. juni, kl. 10.00-12.00
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 2. juni