Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte til en digital kurspakke bestående av fire kurs:
• Karriere og utvikling i endringstider
• Mål, mening og motivasjon
• Menneskelige reaksjoner ved endring
• Livslang læring

Kursene vil være tilgjengelige i perioden 4. oktober – 26. november, og kursene inneholder en rekke leksjoner (filmer) med gjennomgang av fagstoff, samt nedlastbart kursmateriell og en rekke verktøy.

Kursene holdes av Impaktor som du kan lese mer om HER.

Kursene er gratis for Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte.
Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging m.m.


Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tidsrom: 4. oktober til 26. november
Påmeldingsfrist: 30. september

Mer informasjon om innholdet i de fire kursene:

Karriere og utvikling i endringstider

Med endrings- og utviklingstakten i dagens arbeidsliv er det viktig at hver enkelt av oss tar egne og aktive valg. Vi ønsker derfor å tilby en opplæring om hvordan du kan sitte i førersetet i din egen reise gjennom arbeidslivet.

 • Ta ansvar for egen karriere og utvikling
 • Få påfyll og inspirasjon som gjør at du kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling
 • Refleksjoner omkring egne muligheter og utfordringer

Mål, mening og motivasjon

Det å være bevisst egne mål, motivasjon og hva som gir deg mening er viktig for deg, din leder og din arbeidsgiver. Det å vite hva som driver og motiverer er viktig for dine valg og prioriteringer. Medarbeidere som er motivert opplever mestring og skaper gode resultater. Denne opplæringen er derfor like relevant for medarbeider og ledere.

 • Forståelse for hva som ligger i begrepet motivasjon og hvorfor det er viktig
 • Få bedre innsikt i egen motivasjon
 • Hvordan bruk av egne styrker virker på motivasjon
 • Kartlegging av egne arbeidsverdier
 • Hvordan utvikle og lykkes med å gjennomføre egne mål

Menneskelige reaksjoner ved endring

De fleste har opplevd både ønskede og uønskede endringer i sitt arbeidsliv. Det å lære seg å forstå og håndtere både egne og andres følelser er derfor viktig for oss alle. Vi ønsker derfor å tilby dette seminar til medlemmer og tillitsvalgte.

 • Økt forståelse for egne og andres følelser og reaksjoner ved endringer
 • Typiske og naturlige reaksjoner ved uønskede endringer
 • Fra kollektive til individuelle reaksjoner
 • Hvordan møte seg selv og andre som opplever endringer

Livslang læring

Den kanskje viktigste kompetansen du har som akademiker er læringskompetanse. Du har lært å lære. Vi ønsker å inspirere deg til fortsatt livslang læring.

 • ·Økt forståelse av betydning av livslang læring og konkrete råd om hvordan få dette til
 • Hvorfor livslang læring er viktig
 • Syv elementer knyttet til livslang læring