Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs om nettverksbygging og det uformelle markedet. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 25. mai til 19. juni og inneholder film med gjennomgang av foiler, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert et webinar 8. juni, kl. 12.00-13.30 som deltakerne får mulighet til å delta på. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe:
tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tidsrom: 25. mai-19. juni
Webinar: 8. juni, kl. 12.00-13.30
Antall plasser: 100
Påmeldingsfrist: 22. mai

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte og medlemmer.

Mer informasjon om innholdet i kurset:

Som tillitsvalgt i Samfunnsviterne er du med i et nettverk. Det å forstå hva nettverk egentlig er og hvordan du kan utvikle (ikke utnytte) nettverk er viktig i mange sammenhenger. Som fagforening ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om mulighetene i å være en god nettverksbygger.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Hva er og hva er ikke nettverksbygging?
• Nettverk som tillitsvalgt
• Hvordan utvikle nettverk?
• Kobling mellom nettverk og arbeidsmarkedet

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, motivasjon og trygghet til å utvikle eget nettverk
• Hva er og hvordan bruke det uformelle markedet?
• Målrettet informasjonsinnhenting og nettverksbygging