Digitalt innføringskurs: Bruk av Excel i lokale forhandlinger i KS og Samfunnsbedriftene

Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene til et innføringskurs i bruk av Excel som verktøy i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger. Hovedfokus er lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 i KS, og gruppe 2 i Samfunnsbedriftene.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

23.aug 2023, kl. 10.00-11.30

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

82

Påmeldingsfrist:

22. august

På kurset går vi gjennom det økonomiske rammeverket og bruk av Excel som et nyttig verktøy, herunder:

  • Resultatet av årets tariffoppgjør
  • Hva lønnsmasse er, og hvordan dere beregner dette lokalt på den enkelte arbeidsplass
  • Hva overheng og glidning er, og hvordan dere lager utregninger på dette lokalt på den enkelte arbeidsplass
  • Hva forskjellen på lønnsvekst på år og dato er, og hvordan dere beregner dette lokalt på den enkelte arbeidsplass

Det settes av tid til spørsmål og kommentarer.


Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.