Samfunnsviterne inviterer til digitalt frokostmøte med Linn Stalsberg: «Konsekvenser av korona: Den virkelige kampen begynner nå.»

Under koronapandemien har det vært mye snakk om dugnad og solidaritet i kampen mot viruset. Og i begynnelsen håpet mange at krisen kunne bli starten på noe nytt og bedre; en verden som gikk litt saktere og der vi brydde oss mer om hverandre. Slik ser det dessverre ikke ut til å gå. Vi vet hvem selve viruset rammer hardest, globalt sett: fattige, eldre, funksjonshemmede, urbefolkning, flyktninger, hjemløse, migranter. Nå et år etter ser vi også at konsekvensene er ulikt fordelt. De rike blir rikere, og de fattige fattigere. Om ikke annet har korona illustrert for oss samfunn som er grunnleggende urettferdige, og som var det lenge før pandemien! Hva om det er normalen som er selve krisen? Hva gjør vi da?

Linn Stalsberg gir her et riss over verden post-korona, og hva som må til for å gjøre den mer rettferdig.

Tidspunkt: Torsdag 11. mars, fra kl. 08.15 – 09.15
Innleder: Linn Stalsberg, skribent.
Sted: Digital plattform (møtelenke sendes ut dagen før arrangementet).
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte.