Samfunnsviterne inviterer til digitalt frokostmøte med Anders Fogh Jensen: "Hva betyr bærekraft? Om forholdet mellom bærekraft, klimakrise og sosial rettferdighet."

Vi står midt oppe i en klimakrise og det må vi forholde oss til. Samtidig lever vi også i en tid hvor bærekraft er på alles lepper. Både virksomheter, offentlige institusjoner, politikere, ansatte og ledere har de siste årene blitt nødt til å ta bærekraftsbegrepet på alvor i sitt daglige virke. Men hva er egentlig forholdet mellom klima og bærekraft? Og stemmer det at bekymringen for fremtidens klima må sette andre samfunnsutfordringer på vent? Eller er et rettferdig samfunn og sosial bærekraft helt nødvendig også for å løse klimautfordringene?

Filosofen Anders Fogh Jensen tar i dette foredraget for seg bærekraftens historie og forsøker seg på en anvendelig definisjon av begrepet. Han kartlegger bærekraft innenfor forskjellige områder og forsøker seg på en vei til å tenke eksistensiell bærekraft på

Tidspunkt: Tirsdag 20. april 2021, kl. 08.15–09.15
Sted: Digital plattform
Målgruppe: Alle medlemmer

Påkoblingslenke og annen praktisk info sendes påmeldte i forkant av arrangementet.