Samfunnsviterne inviterer til digitalt frokostmøte med Sylo Taraku: «Fagforeninger som integreringsarena i polariseringens tid.»

Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda kom høsten 2020 med et notat hvor han belyser det organiserte arbeidslivets rolle som motvekt mot polarisering og mistillit i samfunnet. Innvandrere jobber i større grad enn befolkningen ellers i bransjer der organisasjonsgraden allerede er lav. Hvilke utfordringer kan lav organiseringsgrad kan ha for den norske modellen - spesielt i lys av tendensene til økende segregering i arbeidslivet? Og hva skal til for at større deler av befolkningen i utsatte bransjer også blir omfattet av den tryggheten et organisert arbeidsliv skaper?

Tidspunkt:
Onsdag 3. mars, fra kl. 08.15 - 09.00
Innleder: Sylo Taraku, Tankesmien Agenda. 
Sted: Digital plattform
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte.