Samfunnsviterne inviterer til digitalt frokostmøte med forskere fra SINTEF Digital med tema kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv, torsdag 2. desember.

Tid: Torsdag 2. desember, kl. 09.00-10.00

Sted: Digital plattform – Microsoft Teams Live Event

Deltakelse: Møtelenke sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.

 

Arbeidslivet står overfor store endringer i årene som kommer. Stikkord som ofte nevnes er digitalisering, automatisering, og ikke minst kunstig intelligens (AI). Historisk sett har automatisering og rasjonalisering i arbeidslivet handlet om å fjerne manuelle arbeidsoppgaver. Kognitivt arbeid har derimot vært beskyttet fordi maskinene og teknologien ikke har vært kapable til å håndtere kunnskapsarbeid. Dette er i ferd med å endre seg, og det er grunn til å anta at dette vil bli spesielt utfordrende for samfunnsvitere og andre kunnskapsarbeidere der kognitivt arbeid utgjør selve kjernen av arbeidet.

Hvorfor er enkelte arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser utsatt for automatisering gjennom bruk av kunstig intelligens, mens andre ikke er det? Har den tradisjonelle kunnskapsarbeideren egenskaper som beskytter mot automatisering? Og har egentlig samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens?

Pål Furu Kamsvåg og Andreas Dypvik Landmark er forskere ved SINTEF Digital, og de vil i dette frokostmøtet reflektere rundt hvordan moderne kunstig intelligens og maskinlæring vil påvirke samfunnsvitere og andre kunnskapsarbeidere i fremtidens arbeidsliv. Etter innledningene blir det en kort digital samtale om tematikken.

 

Det vil være mulig å stille spørsmål via chat. 

 

Spørsmål som vil bli reist:

  • Hva kan automatiseres og hva kan ikke automatiseres? Hvordan endrer arbeidsinnholdet seg ved bruk av AI? Hvilke nye krav til kompetanse kommer med denne teknologien?
  • Hvordan kan AI brukes som automatiseringsteknologi, men også som et støtteverktøy som forbedrer arbeidstaker?
  • Hva er egentlig menneskets fortrinn i «konkurransen» med AI?