Samfunnsviterne inviterer til digitalt jobbsøkerkurs med rådgiver innen fag og karriere, Marie Toreskås Asheim, den 28. oktober 2021.

Samfunnsviterne er opptatt av at du skal tenke kreativt og bredt rundt hvordan din kompetanse kan brukes i arbeidsmarkedet, og at du skal presentere deg selv på en best mulig måte i møte med arbeidsgiver. Vi tilbyr deg verktøyene og tipsene som skal til for at du utmerker deg!

Nå har du mulighet til å delta på Samfunnsviternes jobbsøkerkurs, som er skreddersydd for samfunnsvitere og humanister. Du vil få tips til hvordan du finner jobber, kunnskap om hva kompetansen din består av, og konkrete eksempler og maler på bl.a. CV, søknad og intervju.

Kurset er rettet mot ordinære medlemmer med noen års arbeidserfaring og har en varighet på omkring 1 time. Det settes av en halvtimes tid til spørsmål etter kurset.

Tidspunkt: Torsdag 28. oktober, fra kl. 09.00-10.00/10.30
Sted: Digital plattform
Deltakelse: Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: 26. oktober