Samfunnsviterne inviterer til 3-timers digitalt kurs i «Hvordan fasilitere digitale møter»

Et godt møte må planlegges, med god regi, struktur og tanker om hva som er ønsket målsetting. Dette er minst like gjeldende for digitale møter som til vanlig. Ved hjelp av noen tips og enkle verktøy, kan du legge opp til og fasilitere gode møter som involverer, engasjerer og bidrar til god måloppnåelse. Kurset gir en overordnet innføring i hvordan du kan planlegge og fasilitere digitale møter i egen virksomhet. Det forventes noe forkunnskap om fasilitering. Kurset er interaktivt, på den måten at deltakerne også er aktive, og oppfordres til å dele erfaringer og undersøke tematikken sammen.

Når kurset er ferdig, har deltakerne fått:

  • innføring i prinsipper for fasilitering av digitale møter
  • tips og verktøy til hvordan planlegge og fasilitere gode digitale møter
  • refleksjon rundt egen praksis
  • ideer til videre læring og utvikling

 

Tidspunkt: Fredag 04. desember 2020, kl. 09-12
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte

Kursavgift:
Medlem:
kr. 850
Ikke-medlem:
kr. 1 250
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

Om kursholder: 
Kurset designes og gjennomføres av Mathilde Blichfeldt Mjønes. Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Siden 2015 har hun levert kurs til en rekke virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Mathilde er samfunnsviter, og sertifisert fasilitator fra Facilitator i Aarhus.