Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs i faktasjekk med Faktisk.no 10. juni.

Merk: dette kurset er fulltegnet.

Kurset gjennomgår viktige begreper og metoder som forklarer falske nyheter, desinformasjon, feilinformasjon, kildebevissthet, kritisk mediebruk og faktasjekk som sjanger. Underveis gjennomgås og diskuteres eksempler og problemstillinger fra virkeligheten. Gjennom bruk av teknikker og tilgjengelige verktøy lærer du hvordan du navigerer i en stadig større informasjonsflyt der desinformasjon kan være vanskelig å avsløre.

Sentrale emner:
• Hva er falske nyheter, desinformasjon og feilinformasjon?
• Hva er faktasjekk og kildekritikk?
• Hvordan påvirker desinformasjon samfunnet?
• Hvordan avslører og stopper man desinformasjon?
• Hvordan gjøre avanserte søk i åpne kilder?
• Hvordan sørger man for at man selv ikke bidrar til spredning av desinformasjon?

Læringsmål:

Deltakerne skal gjennom kurset få bedre kjennskap til desinformasjon og lære seg hvordan man ruster seg selv og virksomheter mot feilinformasjon desinformasjon internt og eksternt.

Tidspunkt: Onsdag 10. juni 2020, kl. 09:00–15.00
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte

Kursavgift:

Medlem: kr. 450
Ikke-medlem: kr. 750

Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.
Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.