Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs i herske- og kommunikasjonsteknikker.

Lær deg å identifisere og håndtere hersketeknikker.

Har du blitt utsatt for oppgitte smil og himlende øyne? Eller har du opplevd å føle deg såret, og fått høre at "du må jo tåle at jeg tuller litt med deg"? Da har du sannsynligvis blitt utsatt for en hersketeknikk.

Hersketeknikker er uttrykksmåter og atferd som noen bruker for å få en annen person til å føle seg underlegen og dum. Mennesker som bruker hersketeknikker er først og fremst opptatt av å vise at de har makt. De ønsker å fremheve seg selv på bekostning av andre. Det er likevel viktig å huske at de ofte brukes ubevisst og tilfeldig, og ikke er planlagt. Kanskje bruker du selv hersketeknikker uten å være klar over det?

Målet med dette kurset er at du skal:

  • Kunne gjenkjenne ulike hersketeknikker
  • Lære å handle på best mulig måte når du blir utsatt for en hersketeknikk
  • Bli mer bevisst på hvordan du oppfattes og hvordan din kommunikasjonsmåte påvirker andre.
  • Få noen teknikker og mottrekk for å håndtere og bekjempe hersketeknikker
  • Nå frem med dine argumenter på tross av at du møter hersketeknikker

I kurset vil du lære hva som er de vanligste hersketeknikkene, og hvordan du kan avsløre og motstå dem. Du vil lære mer om hvordan din væremåte og ditt reaksjonsmønster fremmer eller hemmer god kommunikasjon.

Tidspunkt: Mandag 30. november 2020 kl. 09:00–15:00
Sted: Digital plattform
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte

Kursavgift:
Medlem:
kr. 700
Ikke-medlem:
kr. 1 100
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

Om kursholder
Petter Bakken er foredragsholder, kursleder, endringsleder og coach.
Han er sertifisert Coach og har sertifisering innen endringsledelse (PROSCI Change Management Certification).
Petter er en meget engasjert foredragsholder med stor evne til å tilpasse innhold til situasjonen og de mål som er satt. Liker å involvere publikum i små og store grupper og via det få dialog og interesse.
Han er en anerkjent og mye brukt foredragsholder innen motivasjon, innovasjon, endringsledelse, salg, ledelse, kundebehandling, mentorprogrammer, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk. Han har veiledet store og komplekse organisasjoner i endring, de 14 siste årene med omstillingsprosesser både på norsk nivå og i Europa.
Petter har jobbet 29 år i Hewlett-Packard med support, service, produktansvar, marked ansvar og salg. De siste 14 år i HP med både produsere og levere ledelses og salgsrelaterte kurs.
Var fra 2011 -2014 ansatt i Habberstad. De siste har han jobbet privat og offentlig med mye foredrag og kurs.